V Uničově vyrůstá transformační stanice, pomůže to rozvoji Miele i elektrifikaci železnice

Datum 13.03.2021

Foto: Archív ČEZ

Na okraji Uničova na Olomoucku začala společnost ČEZ Distribuce budovat zcela novou transformační stanici 110/22 kV, která pomůže zlepšit spolehlivost dodávek elektřiny pro celý region. Projekt za více než 170 milionů korun navíc umožní společnosti Miele rozšířit výrobu a Správě železniční dopravní cesty zajistí dostatečný příkon potřebný pro elektrifikaci železniční trati Olomouc – Uničov – Šumperk.

„Novou transformační stanici jsme pro Uničov chystali několik let, probíhalo mnoho konzultací, jednání s partnery a příprava projektů. Věřím, že tato poctivá práce se regionu vyplatí,“ řekl Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce. 

Na místě už začaly první přípravné práce. „Buduje se zázemí staveniště, probíhá skrývka ornice a stavba pilotů pro základovou konstrukci objektu. Mnohem větší ruch začne v areálu od jara, až počasí dovolí technologicky náročnější práce,“ řekl Miroslav Paloc, který má koordinaci stavby na starost. „Nepočítáme ale s tím, že by stavební práce ovlivnily život lidí v Uničově. Rozvodna se buduje v sousedství čistírny odpadních vod za městem, daleko od prvních domů,“ dodal Miroslav Paloc a upřesnil, že práce by měly být kompletně hotovy do konce ledna 2022.

V sousedství čistírny odpadních vod vyroste venkovní dvousystémová rozvodna 110 kV s příčným spínačem přípojnic, do které budou zaústěna vedení V589 a V590 směrem na transformovnu Červenka a vedení V5676 a V5677 sloužící pro zásobování areálu společnosti Unex. Rozvodna 22 kV bude vnitřní jednosystémová ve skříňovém provedení a bude instalovaná do nové budovy společných provozů. Transformace bude zajištěna dvěma transformátory s výkonem 25 MVA osazenými do nových stanovišť. Součástí stavby bude také systém řízení a chránění.

Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář