Přístroje 3VA27 doplňují rodinu kompaktních jističů až do jmenovitého proudu 1 600 A

Datum 16.03.2021

Přístroje 3VA27 doplňují rodinu kompaktních jističů s elektronickými nadproudovými spouštěmi 3VA2 a vytváří tak kompletní portfolio kompaktních jističů až do jmenovitého proudu 1 600 A. Vyrábí se v jedné konstrukční velikosti se jmenovitými proudy 800, 1 000, 1 250 a 1 600 A a lze je používat až do jmenovitého napětí 690 V.

Nabízeny jsou v pevném nebo výsuvném provedení se 3 nebo i 4 póly, což byla varianta, která nám dříve chyběla, při potřebě zákazníků jistit i N vodič. Jističe 3VA27 vynikají svou vysokou mezní vypínací zkratovou schopností až 110 kA při 415 V, která se zároveň rovná i provozní vypínací zkratové schopnosti.

OVLÁDÁNÍ

Neovládají se pákou, ale ovládacími tlačítky a pro zapnutí a vypnutí je nutné nejdříve nastřádat ovládací pružiny. To se provede buď pákou pro ruční natažení střádače nebo automaticky pomocí motorového pohonu, který se dá umístit pod čelní kryt uvnitř přístroje a neovlivňuje tak hloubku celé sestavy.

Obr. 1 – Pevné provedení jističe 3VA27
Obr. 2 – Výsuvné provedení jističe 3VA27

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI TYPU 3VA27

  • Elektronické nadproudové spouště
  • Třípólové a čtyřpólové provedení
  • Pevné a výsuvné provedení
  • Vypínací schopnost 55 ÷ 110 kA
  • Icu = Ics
  • Datová komunikace a měření pro nadproudové spouště řady ETU6xx

ELEKTRONICKÉ NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ (ETU)

Při výběru jističe, který nám má chránit instalaci, si můžeme vybrat ze dvou řad elektronických nadproudových spouští ETU3xx nebo ETU6xx. Ty jsou řízené mikroprocesory a zjišťují chyby v instalaci tím, že porovnávají naměřené hodnoty s referenčními hodnotami. Nadproudové spouště řady ETU3xx se nastavují pomocí otočných přepínačů a lze je použít do jednodušších aplikací pro ochranu vedení. V případě náročnějších aplikací, kde je potřeba přesnější nastavení vypínacích charakteristik, nebo tam kde je potřeba datovou komunikace a měření je nutné vybrat nadproudové spouště řady ETU6xx, které jsou vhodné pro ochranu vedení a motorů. Tyto spouště se nastavují na displeji pomocí tlačítek a je možné jemné nastavení charakteristik po jedném ampéru.

Obr. 3 – Elektronická nadproudová spoušť řady ETU6xx     
Obr. 4 – Elektronická nadproudová spoušť řady ETU3xx

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

K jističům 3VA27 je nabízeno i bohaté příslušenství, které je vhodné pouze pro tyto přístroje a není kompatibilní s přístroji 3VA do 1 000 A. Součástí dodávek jističů 3VA27 jsou standardně osazené 4 pomocné spínače pro signalizaci stavu hlavních kontaktů, návěstní spínač pro signalizaci vybavení nadproudovou spouští, signalizační spínač připraven k zapnutí, v případě osazení motorovým pohonem signalizační spínač stavu střádače a v případě výsuvného provedení i signalizační spínače polohy jističe ve výsuvném zařízení.

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Další příslušenství jako například pomocné spouště, motorové pohony, připojovací sady, uzamykání, mechanické blokování a datovou komunikaci lze objednat přímo jedním typovým značením spolu s jističem nebo i dodatečně pokud je jistič už nasazen v provozu. Tyto přístroje jsou vyráběny na zakázku a sestavení typového značení lze jednoduše vytvořit pomocí Konfigurátoru OEZ.

DATOVÁ KOMUNIKACE A MĚŘENÍ

Největší inovací je možnost tyto přístroje připojit do datových sítí, což začíná být v této době, kdy je digitalizace skloňována na každém rohu, stále častějším požadavkem. Další výhodou je možnost tyto jističe doplnit o funkci měření a je pak možné s vysokou přesností měřit kromě proudu i další veličiny jako například napětí, frekvenci, výkony, energie, účiník.

Vše o nových kompaktních jističích 3VA na webu novymodeion.cz 

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář