Stykače se zvýšenou odolností proti otřesům a vibracím

Datum 20.03.2021

Konstrukční princip těchto stykačů je ověřen již čtvrtou generací, z nichž ta první byla vyráběna v šedesátých letech. Ojedinělý systém mechaniky spínání s protiběžným pohybem kotvy magnetu a pohyblivých kontaktů, kdy se setrvačné síly částečně eliminují, umožňuje použití těchto přístrojů v aplikacích, kde hrozí zvýšené nebezpečí otřesů. Během vývoje byly uplatněny změny především v proudových cestách a v elektromagnetickém pohonu přístroje, takže nejnovější generace splňuje požadavky současných norem s velkou rezervou. Poslední generace, která je označena jako řada F, má např. izolační napětí pro hlavní obvody 1000 V, impulzní výdržné napětí 8 kV a jmenovitý proud až 420 A AC-1/400 V, nebo 315 A AC-3/400 V.

Přístroje jsou dodávány ve třech rozměrových velikostech. Nejmenší provedení V85F a V105F je určeno pro výkony 45, resp. 55 kW. Střední velikost stykačů je V140F a V170F pro výkony 75 resp. 90 kW. Největší provedení je V205F, V250F a V315FL pro 110, 132 a 160 kW.
Řada F je dodávána, kromě standardních provedení, také s elektromagnetem pro trakční použití s rozsahem DC ovládacích napětí -30 % až +25 % jmenovité hodnoty.
Konstrukce umožňuje výměnu kontaktů, čímž lze podstatně prodloužit elektrickou životnost přístroje. Jednoduchý přístup ke spínacím kontaktům umožňuje snadnou kontrolu; pouhými dvěma pohyby šroubováku lze celý pohyblivý mechanismus oddělit od základny tvořené především zhášecími komorami.
Stykače lze objednat s libovolnou kombinací čtyř pomocných kontaktů a doplnit odrušovacím členem BOF pro ochranu cívky i ovládacího obvodu proti napěťovým špičkám.

Dalším dodávaným příslušenstvím jsou sady propojovacích svorek:
SBB – sada pro paralelní propojení dvou stykačů, např. pro přepínání zdrojů
SBR – sada pro reverzaci motorů
SYD – sada pro přepínání hvězda-trojúhelník

Výhody koncepce stykačů řady F proti standardním stykačům:

1. protichodný mechanismus

a. zvýšená odolnost proti otřesům, zejména ve směru kolmo k montážnímu panelu
b. menší rázy a hlučnost při sepnutí i při odpadu elektromagnetu
c. snadná prohlídka stavu hlavních kontaktů a zhášecího prostoru

2. zhášecí komora se silovými svorkami blízko montážního panelu

a. snížené namáhání těla kabely
b. a to i v případě, že jsou použity ploché propojky pro stykačové kombinace
c. dobrý přístup ke svorkám pomocných kontaktů a cívky
d. z pohledu bezpečnosti zvětšená vzdálenost od čela stykače ke svorkám hlavního obvodu

3. jednotlivě montované pomocné kontakty zhruba uprostřed hloubky těla

a. možnost volby konfigurace a/b (NO/NC) kontaktů 4/0, 3/1, nejobvyklejší 2/2, 1/3 i 0/4
b. možnost individuálního nastavení polohy resp. okamžiku sepnutí jednotlivých pomocných kontaktů vůči sobě navzájem – lze nastavit

 • i. prodlevu mezi rozepnutím NC a sepnutím NO, kterou popisuje předmětová norma IEC60947-5-1 v příloze L jako mechanicky spojené kontaktní ústrojí
 • ii. překrytí sepnutého stavu NC a NO kontaktů – tím lze například vytvořit impuls o délce několik milisekund při zapnutí a při vypnutí stykače, jsou-li takto nastavené pomocné kontakty zapojeny do série
 • iii. vůči hlavním kontaktům; vhodným nastavením NO lze indikovat, že jsou hlavní kontakty už zapnuty, nebo naopak vhodně nastaveným NC lze potvrdit, že hlavní kontakty už vypnuly – to je popsáno v příloze F předmětové normy IEC 60947-4-1 jako tzv. „zrcadlový kontakt“, sloužící k indikaci vypnutí resp. případného svaření hlavních kontaktů.

4. cívka elektromagnetu těsně pod čelním krytem stykače

a. dobrý přístup ke svorkám cívky
b. velmi snadná montáž odrušovacího členu BOF přímo na svorky cívky bez jakýchkoli vodičů vyzařujících rušivá elektromagnetická pole
c. v případě potřeby snadná výměna cívky bez nutnosti odpojovat jakýkoli další vodič, vedoucí ke hlavním nebo pomocným kontaktům
d. jednoduchá kontrola stavu dosedacích ploch elektromagnetu

Další inovace stykačů řady F jsou namířeny do dvou směrů, jimiž jsou:

 1. jednak už zmíněné doplnění řady přístrojem pro motory 160 kW, tedy 315 A při 400 V v kategorii AC-3
 2. a dále vývoj provedení s elektronicky řízenými elektromagnety – ty budou přinášet schopnost stykačů
  a. spínat ve velmi širokém rozsahu ovládacího napětí 2,5:1, tedy například 100..250 V
  b. bez ohledu na jeho druh AC/DC
  c. tolerovat krátkodobé výpadky a poklesy ovládacího napětí
  d. snížit spotřebu stykače v sepnutém stavu na bezpečné minimum bez zbytečných ztrát a produkce tepla.

EPM

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář