IoT brána Sitrans CC240 pro procesní instrumentaci

Datum 23.03.2021

Společnost Siemens rozšiřuje možnosti digitalizace procesního průmyslu a představuje novou IoT bránu Sitrans CloudConnect 240 pro procesní průmysl. Systém poskytuje druhý datový kanál, zcela nezávislý na řídicím systému pro přenos dat z jakýchkoli procesních přístrojů s protokolem HART® do světa IT.

  • Sitrans CC240 IoT brána poskytuje standardizovaný přístup k datům životního cyklu zařízení s protokolem HART®
  • Nižší nároky na servis díky rychlejší identifikaci a odstranění chyb měření a parametrizace bez potřeby dalších parametrizačních nástrojů
  • Kompatibilní se všemi klientskými aplikacemi OPC UA
  • Přímé připojení k Siemens MindSphere
  • Mnoho možných aplikací pro on-and-off premise řešení

Pro digitalizaci zpracovatelského průmyslu je procesní instrumentace zásadním zdrojem dat. Brána Sitrans CC240 IOT vytváří druhý datový kanál, který uživateli zpřístupňuje dříve skrytá procesní data, aniž by to nepříznivě ovlivnilo stávající řídicí technologii. Nový systém přímo spojuje procesní zařízení a IT nebo cloud a dokáže číst nejen základní procesní hodnoty, ale také identifikační, konfigurační a diagnostické parametry pro jakékoli zařízení s HART® verze 5 nebo novější. Systém následně zpřístupní data prostřednictvím serveru OPC UA nebo řešení Siemens Mindsphere IoT-as-a-Service.

Data jsou v souladu s informačním modelem Namur Open Architecture, což vytváří standard pro nainstalovanou základnu bez ohledu na technologii a výrobce – lze implementovat například řešení pro monitorování a správu skladového hospodářství, zejména pro menší závody.

Sitrans CC240 podporuje připojení až 64 zařízení a má integrovaný webový server s nezbytnými možnostmi konfigurace a zobrazení správy. Další nástroje proto nejsou potřeba.

Dostupné možnosti připojení také umožňují integraci do stávajících systémů. OPC UA lze použít k přenosu dat a hodnot procesních zařízení přímo do automatizačních nebo IT systémů, například pro výpočet nebo analýzu mimo danou řídicí úlohu. Připojení k Mindsphere také podporuje distribuované použití několika systémů Sitrans CC240, což je ideální pro centrální monitorování globálně distribuovaných aktiv.

Díky aplikaci Sitrans store IQ společnosti Siemens má uživatel možnost sledování a správy zásob ve výrobě a logistice. Měří a získává data o hladině v nádržích, silech, stojanech nebo jiných skladovacích zařízení. Poté se data přenášejí přes Sitrans CC240 nebo bránu kompatibilní s MindConnect do Siemens Mindsphere. Aplikace Sitrans store IQ vizualizuje získaná data a také generuje záznamy o výstrahách a událostech tak, jak je definováno uživatelem. Tato oznámení mohou být zasílána prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Aplikace je k dispozici v desktop verzi nebo pro mobilní zařízení.

Otevřený systém má mnoho výhod – umožňuje přizpůsobit strukturu a zobrazení a získat a zpracovat jakákoli požadovaná data. Pro správu materiálů a potřebnou infrastrukturu uživatel často vyžaduje nejen nejdůležitější informace o hladinách zásob, ale také podpůrná měření, jako je teplota, tlak, vlhkost nebo binární vstupy. Cloudová technologie podporuje plnou škálovatelnost, což jde ruku v ruce s flexibilním systémem Sitrans CC240. Aplikace Sitrans store IQ lze proto flexibilně použít jak pro menší počet zásobníků, tak pro velká skladovací centra nebo dokonce globálně distribuované infrastruktury. Strukturu lze individuálně nakonfigurovat dle požadavků uživatele.

Mariana Kellerová, foto: archív Siemens

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář