Kabely LAPP pro přenos dat v autobusech IVECO

Datum 27.03.2021

Obrázek 1 ETHERLINE® P FLEX Cat.5e M12

Iveco Czech Republic, a.s. je moderní společnost, která navazuje na úspěchy legendárních autobusů Karosa a dále rozvíjí českou konstruktérskou tradici. Dřívější spojení se značkami Renault a Irisbus umožnilo společnosti nasbírat cenné zkušenosti, které nyní uplatňuje na dalších trzích. Díky tomuto unikátnímu know-how a neustálým inovacím udává společnost trendy v dnešní hromadné dopravě. Společnost Iveco Czech Republic, a.s. si jako dodavatele kabelů včetně příslušenství vybrala společnost LAPP, která ji zajišťuje spolehlivou technickou podporu, servis a také individuální přístup. Díky vysoké kvalitě použitých datových patch kabelů splňují městské a meziměstské autobusy IVECO nejnáročnější požadavky veřejných i soukromých dopravců.

Ethernet kabely v rámci systému ITPT

Použité komponenty komunikačního systému autobusů musí splňovat požadavky na kompatibilitu a interoperabilitu v rámci systému ITPT. Specifikace ITPT neomezují strukturu systému, poskytují pouze rámec pro navrhování hardwaru a softwaru, aby mohly být moduly snadno integrovány do architektury sítě. To zjednodušuje přístup dodavatelů IT techniky a dává uživatelům flexibilitu při výběru služeb a komponent. V rámci architektury komunikačního systému autobusu mohou být její součástí:

  • TFT monitory,
  • záznamový systém,
  • informační panely,
  • systém preference VHD,
  • pokladní systém,
  • systém počítače cestujících,

případně další moduly. Komunikace je na bázi ethernetu, kde vzájemné propojení zajišťují ethernetové switche. Na propojení jednotlivých částí jsou použity většinou 2párové ethernetové kabely zakončené konektory RJ45  nebo M12 D. Jedním z příkladů často používaného patch kabelu je typ pod označením IE-5-M12D-S-12-P-2-26-7-M12D-S. Patch kabel s délkou 12 m má odolný PUR plášť, dvě stínění a na obou koncích je osazen zastříknutými konektory M12 D (obr. 1).

Společnost Iveco používá více než 20 různých typů standardních katalogových patch kabelů v délkách 0,5 – 20 m, které jsou zakončeny konektory M12 s krytím IP 67 nebo patch kabely M12 – RJ45 v délkách 5 – 10 m v závislosti na použitém systému, resp. jeho vstupech a výstupech.

Mimo hotových patch kabelů jsou na větší vzdálenosti využívány ethernetové kabely  ETHERLINE® LAN FLEX 600 S/FTP CAT.7 Y Tyto kabely jsou testovány na frekvence do 600 MHz a umožňují komunikační rychlost až 10 GBit/s. Díky lankovému jádru dokážou dlouhodobě odolávat vibracím vozidla“, uvádí Bohumír Haleš, produktový manažer společnosti LAPP a dále dodává: „ instalované kabely LAPP splňují všechny náročné požadavky předpisů a norem na komponenty používané v autobusech.“

Obrázek 2 ETHERLINE® LAN FLEX 600 S/FTP Cat.7 Y

IBIS (Integrated Bus Information System)

Dalším komunikačním systémem, který nejen společnost Iveco využívá v rámci veřejné dopravy, je sběrnice IBIS. Tato komunikuje s rychlostí 1200 bit/s a probíhá podobně jako RS485 nebo CAN na stíněných kabelech se stáčenými páry, které propojují jednotlivá periferní zařízení s palubním počítačem. V praxi jsou pro tuto aplikaci používány kabely UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,5.

Obrázek 3 UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,5

Příbuzný typ kabelů UNITRONIC® LiYCY bez stočených párů s počty žil 2×0,5/4×0,5/8×0,5 je využíván v rámci jednotlivých informačních systémů a jejich propojení na palubní desku. Ochranu všech kabelů a svazků vodičů před mechanickým poškozením v rámci vozidla zajišťují plastové spirální hadice z materiálu PA6/PA12, které lze velmi snadno aplikovat na svazek. Mezi základní vlastnosti těchto bezhalogenových spirál patří velmi dobrá odolnost v případě požáru a teplotní odolnost až do 125 °C (obr. 4).

Obrázek 4 Plastová spirála KW

Všechny komponenty použité v autobusech musí splňovat požadavky předpisu č. 118 Evropské hospodářské komise OSN (Regulation No. 118 UN/ECE, dále jen „R 118“). Předpis R 118 se vztahuje na vlastnosti při hoření (zápalnost, rychlost hoření a tavné vlastnosti) vnitřních materiálů používaných ve vozidlech. Kabelů se týká zkouška požární odolnosti podle čl. 6.2.6 R118, které musí všechny použité kabely vyhovět.

Lucie Dvořáková, foto: Lapp

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář