Video: simulace mimořádné události v evropské přenosové soustavě ze dne 8. 1. 2021

Datum 28.03.2021

Rakouský provozovatel přenosové soustavy připravil video s přehlednou simulací mimořádného incidentu ze dne 8. 1. 2021, kdy se synchronní zóna evropské přenosové sítě krátkodobě rozdělila na dvě části s rozdílnou odchylkou frekvence oproti normálnímu stavu. Tato mimořádná událost, kterou se podařilo vyřešit přibližně za hodinu, ukázala důležitost úzké spolupráce evropských provozovatelů přenosových soustav i efektivitu nastavených nápravných opatření. Zmíněné video doplněné českými titulky.

Zdroj videa: © Austrian Power Grid, www.apg.at
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář