Solární energie z 18 fotbalových hřišť

Datum 03.04.2021

Největší venkovní solární elektrárna postavená v rakouském městečku Schönkirchen-Reyersdorf v okrese Gänsendorf, zahájila svůj provoz.  Celý systém je navržen tak, aby dodával solární energii nejméně po dobu 40 let, a proto bylo nutné k realizaci použít vysoce odolné komponenty. O dodávku elektrických spojovacích systému se postarala společnost LAPP.

Rakousko si stanovilo velmi ambiciózní klimatické cíle a chce se zaměřit na masivní rozvoj v oblasti fotovoltaiky. Aby země dokázala splnit své dané cíle v této oblasti, muselo by být realizováno kolem 750 malých instalací pro rodinné domy s výkonem 5 kilowattů denně – a to až do roku 2030.  Proto se Rakousko rozhodlo směřovat zcela jiným směrem a trendem se stávají velké instalace s výkonem několika megawattů.

Největší venkovní fotovoltaický systém v zemi byl otevřen v listopadu 2020 severovýchodně od Vídně. 34 600 modulů se rozkládá na ploše 13,3 ha, což je přibližně 18 fotbalových hřišť. V kombinaci jsou schopné generovat dohromady 11,5 megawattů, což je téměř 11 gigawatthodin elektrické energie ročně, což odpovídá spotřebě 3 400 domácností. Za rok se tak ušetří až 8 000 tun oxidu uhličitého. Další fází projektu je realizace dalších 10 400 modulů poskytujících dalších 3,5 megawattů a zásobujících zelenou energií dalších 1 000 domácností. O náklady se rovnoměrně dělí významné energetické společnosti OMV a VERBUND, přičemž odpovědnost za kompletní instalaci nese společnost KPV Solar.

Klíčem k úspěchu je vynikající logistika

Společnost LAPP jako světový lídr na trhu s integrovaným kabelovým a spojovacím řešením je jedním z předních dodavatelů pro fotovoltaické systémy v Rakousku a v současné době těží z rozmachu tohoto odvětví, které v Rakousku každoročně roste o 50 %. LAPP zaznamenává silný růst prodeje. „Značka ÖLFLEX® je dobře známá a velmi žádaná,“ říká Andreas Felber, obchodní manažer odpovědný za fotovoltaiku ve společnosti LAPP Austria.

Hlavní konkurenční výhodou společnosti LAPP je vynikající logistika, díky které je společnost známá v mnoha průmyslových odvětvích. Zejména v oblasti projektového businessu zahrnujícího větrné parky a velké fotovoltaické systémy, kladou zákazníci velký důraz na přesnou dodávku. V případě projektu v Schönkirchen-Reyersdorf byl součástí objednávky kabelů LAPP přesný plán odebíraného množství. Společnost LAPP zajistila uskladnění objednaného zboží na skladě v LAPP Austria v Linci a na základě odvolávek zajišťovala dodání zboží na určitý termín přímo na stavbu. Metoda řízení logistiky just-in-time je v současné době v LAPPu zcela běžná. U větrných elektráren jsou požadavky ještě větší; v některých případech musí zboží dorazit na stavbu v přesně danou hodinu.

180 kilometrů solárních kabelů ÖLFLEX®

Nejtěžší kabelový buben dodávaný do Schönkirchen-Reyersdorf váží 5,5 tuny a jeho vykládku zajišťuje jeřáb, který musí být připravený na místě když kabely dorazí. Každé zpoždění dodávky firmu stojí peníze navíc. Společnost LAPP dělá maximum, aby svým zákazníkům usnadnila práci. Na rozdíl od konkurence LAPP nepronajímá bubny svým zákazníkům, ale zajišťuje na vlastní náklady odvoz a recyklaci prázdných bubnů. U tak velké instalace pod širým nebem je to množství bubnů opravdu veliké.

Pouze v části DC modulů bylo nainstalováno 180 km solárních kabelů ÖLFLEX®. Jedná se o hliníkové napájecí kabely, které dodávají elektřinu ze střídače do transformátoru provozovatele sítě. Instalovány

jsou také datové kabely ETHERLINE® Cat.7, které monitorují funkci a výstup střídačů. Součástí kompletní dodávky je celá řada příslušenství jako jsou vázací pásky a štítky FLEXIMARK®. LAPP také nabízí speciální konektory EPIC® SOLAR a kabelové průchodky SKINTOP® pro fotovoltaické jednotky. Všechny produkty jsou odolné vůči teplu, mrazu, ozónu a UV záření, kabely jsou bezhalogenové a nehořlavé s certifikací UL.

Kabelová konfekce ÖLFLEX® CONNECT jako ideální řešení

K zajištění rentability těchto velkých projektů musí spojovací systémy vydržet stejně dlouhou dobu jako solární moduly, což znamená 40 let, pokud je to možné. Takto dlouho je plánovaný provoz solární elektrárny v Schönkirchen-Reyersdorf. Spojovací systémy LAPP vynikají mimořádnou odolností, což je v solárním průmyslu opravdovou výhodou. V současné době roste poptávka po kabelových svazcích ÖLFLEX® CONNECT. Pod touto značkou dodává LAPP širokou škálu kabelových systémů na míru. U takových projektů často známe přesné rozměry a instalační vzdálenosti, proto mají konstruktéři tendenci objednávat kabely již předem osazené správnými konektory a upravenými na požadovanou délku. Technici pak pouze zapojí a zajistí kabely přímo na místě. Odpadá nutnost každý jednotlivý kabel pracně odizolovávat a připojovat konektory často za deště nebo větru. Tím dochází k významné úspoře času a eliminaci závad, které nelze při ruční montáži přímo na staveništi vyloučit.

Pro LAPP Austria je největší fotovoltaický park v Rakousku důležitým referenčním projektem pro projekty, který budou následovat. Společnosti OMV a Verbund oznámily, že již plánují další systémy, o které projevily zájem mezinárodní firmy. Existují také plány na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů klimaticky neutrálním způsobem. Společnost LAPP je v současné době na dobré cestě podílet se na realizaci takových projektů.

VERBUND je přední rakouská elektroenergetická společnost a jeden z největších výrobců elektřiny z obnovitelné energie. OMV, mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem ve Vídni, odpovědně propaguje a prodává ropu a zemní plyn, inovativní energetická řešení a vysoce kvalitní petrochemické produkty.

Lucie Dvořáková, foto: Lapp

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář