Model AI dokáže generovat rychlejší a přesnější předpovědi počasí

Datum 06.04.2021

Data současných předpovědí počasí zpracovávají ty nejvýkonnější počítače na světě. Tyto superpočítače provádějí miliony výpočtů k řešení rovnic pro předpovídání teploty, větru, srážek a dalších povětrnostních jevů. V budoucnu by však mohlo dojít k malé změně. Spolupráce mezi Univerzitou ve Washingtonu a společností Microsoft ukazuje, že umělá inteligence dokáže analyzovat předchozí vzorce počasí a předvídat budoucí události, mnohem efektivněji a dokonce i přesněji než současné technologie.

Nově vyvinutý globální model na předpověď počasí zakládá své předpovědi na předchozích 40 letech údajů o počasí, nikoli na podrobných fyzikálních výpočtech. Jednoduchý datový AI model může simulovat roční počasí po celém světě mnohem rychleji a téměř stejně dobře jako tradiční modely počasí. Vloni tuto zprávu zveřejnil časopis Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

„Strojové učení v podstatě dělá již známou verzi rozpoznávání vzorů,“ uvedl hlavní autor Jonathan Weyn, který se výzkumu věnoval v rámci doktorátu v oboru atmosférických věd. „Umělá inteligence vidí typický vzorec, kde rozpoznává, jak se obvykle vyvíjí, a na základě příkladů, které viděla v podobě dat za posledních 40 let, se rozhodne, jak dále postupovat.“

Tento způsob umožní centrům zabývajícími se předpověďmi počasí rychle pracovat s mnoha modely s mírně odlišnými počátečními podmínkami, což je technika zvaná „souborové předpovídání“.

„Po testování na minulých datech o počasí je algoritmus umělé inteligence schopen přijít na vztahy mezi různými proměnnými, které fyzikální rovnice prostě nedokážou,“ řekl Weyn. „Můžeme si dovolit použít mnohem méně proměnných, a proto vytvořit model, který je mnohem rychlejší.“

Autoři studie tvrdí, že model založený na datech by potřeboval více podrobností týkajících se počasí, aby by mohl začít soutěžit se stávajícími předpověďmi, ale tato myšlenka poukazuje na alternativní přístup k předpovídání počasí.

René Pajurek, foto: Pexel
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář