Svařovací robot – automatizace procesu svařování

Datum 08.04.2021

Close up of sparks fly out machine head for metal processing at the factory. Automotive production concept

Rozvoj moderního průmyslu je neoddělitelně spjat s využitím robotických zdrojů. Jednou z klíčových výhod robotizace je schopnost nahradit člověka během práce, která je nebezpečná, těžká nebo v prostředí škodlivém pro jeho zdraví. Svařování je nepochybně extrémně těžký a nebezpečný proces.

Svařovací robot – výhody robotizace

Jednou ze základních výhod je jistě výrazné snížení negativních dopadů prostředí na lidskou práci. Mezi další výhody patří standardizace účinnosti, optimalizace spotřeby svařovacích materiálů. Dalšími výhodami jsou výrazné snížení nákladů na zajištění bezpečnosti práce, zvýšení kontroly nad kvalitou konečného produktu. Majitele a vedoucí pracovníky bude zajímat také získání lepšího image a zvýšení prestiže společnosti.

Vzhledem k potřebě vyřešit řadu problémů je svařovací robot velmi specifické zařízení. Při robotickém svařování je důležité, aby byl materiál správně umístěm, jinak se sváry objeví tam, kde by být neměly. Dalším problémem, který museli výrobci vyřešit je vliv vysoké teploty během svařování na přídavné zařízení umístěné na rameni robota, například na kameru – prvek kamerového systému, který řídí svařovací drážku. Aby se zabránilo negativním vlivům, bylo nutné zajistit odpovídající tepelnou izolaci a ochranu komponentů systému citlivých na teplotu. Svařovací robot musí být velmi spolehlivý na ovládání a je nezbytné zajistit bezpečnost lidí v jeho okolí. Moderní svařovací roboti ušetří menším i středním podnikům čas a ve finále i peníze. Není třeba neustále hledat nové kvalifikované svářeče, kterých je, jak všichni víme, na pracovním trhu stále nedostatek.

Svařovací robot – nahradí chybějící pracovníky

Nejjednodušší robotická svařovací stanice umožňuje nahradit člověka pouze během procesu svařování. Aby nedocházelo k prostojům, je možné použití dvou svařovacích zón pro jednoho robota. To znamená, že svařování probíhá v jedné části pracovní oblasti a současně v druhé, která je řádně oddělena, připravuje operátor prvky, které jsou později podrobeny procesu lepení. V tom případě je potřeba zvětšit dosah robota a vybudovat bezpečnostní systém, který bude chránit lidi v dosahu robota. Nejlepším řešením je použití celé sady zařízení, které umožní plnou robotizaci přípravy, svařování a přejímání prvků. Takovýto svařovací robot dokáže plně nahradit chybějící pracovníky.

Na trhu existuje mnoho výrobců a distributorů robotických svařovacích systémů, například Universal Robots. Úzká spolupráce mezi osobami odpovědnými za robotiku a svařovacími specialisty má velký dopad na úspěch dané řady výrobků. Dokonalá znalost procesu a správné posouzení kvality svárů během následných zkoušek je prvek nezbytný při navrhování, budování a programování robotických systémů. Tento výrobce vynikne na mnoha úrovních, od neobvyklé, funkční konstrukce, přes zdokonalení samotné svařovací technologie až po zajímavé inovativní softwarové možnosti.

Je nesmírně důležité vyniknout na trhu speciální funkcí, která se může stát impulsem pro potenciálního zákazníka k výběru konkrétního svařovacího robota. Ideální systém by měl kombinovat všechny jedinečné vlastnosti, je levný, obecně dostupný a univerzální. Zvolte si to nejlepší, ať už jde o možnost dosáhnout neobvyklých bodů v pracovním prostoru, jednoduchou konstrukci, snadné použití a servis nebo bezproblémové programování.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář