ČVUT připravuje síť na rozvoj elektromobility a decentralizaci energetiky

Datum 28.05.2021

Foto: René Pajurek

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se společně s Feramat Energies a LEEF Technologies podílí na projektu FLEXDER, který se zabývá dopadem rozvoje nových technologií na flexibilitu v elektrické distribuční síti. Jeho dokončené aktivity byly prezentovány odborné veřejnosti v rámci online workshopu. 

Zkratka FLEXDER v sobě skrývá plný název Projekce flexibility v síti NN a VN (nízkého a vysokého napětí) související s rozvojem elektromobility a decentrálních zařízení, zejm. stacionární akumulací do r. 2040. Projekt se zabývá dopadem rozvoje elektromobility, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel a malých stacionárních baterií do 1 MW instalovaného výkonu na flexibilitu v distribuční síti.

V pořadí druhý workshop pro odbornou veřejnost proběhl 13. dubna 2021 za účasti zástupců distributorů elektřiny, komerčního sektoru, energetických asociací, univerzit a aplikačního garanta projektu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Cílem bylo seznámit účastníky s výstupy dokončené části výzkumu a diskutovat předběžné hypotézy zbývajících projektových aktivit.

Výsledky projektu by se měly promítnout do strategických a koncepčních dokumentů s vazbou na rozvoj elektromobility a chytrých sítí, zejména Národního akčního plánu čisté mobility a Národního akčního plánu pro chytré sítě, které jsou v gesci MPO. Téma má také návaznost na priority Státní energetické koncepce ČR, konkrétně PIII.3 (prostředky pro demand-response řízení sítí) a PIII.4 (umožnění rozvoje elektromobility).

Tým autorů ČVUT, foto: René Pajurek

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář