Ocelové srdce naší země přijde o obrovský plynojem postavený ještě v předválečném období

Datum 16.06.2021

Plynojem MAN na ulici 1. máje nedaleko centra ostravských Mariánských Hor čeká osud mnoha dalších průmyslových staveb z doby hornické a ocelářské historie regionu. Již více než 10 let nevyužívanou stavbu v příštích týdnech odborná firma postupně rozebere a tím připraví pozemek na sanaci starých ekologických zátěží. V hlavní roli unikátní demontáže bude obří jeřáb, který jednotlivé díly postupně snese k zemi.   

Odstranění 84 metrů vysokého a 54 metrů širokého plynojemu, který váží téměř 1600 tun, přičemž jeho nadzemní část představuje 1200 tun ocelových konstrukcí a 400 tun betonových závaží pístu, bude technickým i logistickým oříškem. Podílejí se na něm také specialisté ze společnosti ČEZ Energetické služby, která má ve svém portfoliu i služby v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

„Probíhající práce by provoz na ulici 1. máje neměly výrazně omezit, ale je nutné počítat s výjezdem vozidel ze staveniště. Koordinaci bezpečnosti stavby bude dozorovat odborně způsobilá osoba. Připravili jsme podrobný plán zajištění bezpečnosti práce a počítáme se spoluprací také s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje“ řekl Jaromír Vítek, který má ve firmě bezpečnostní procesy na starost. 

Plynojem vybudovaný v roce 1939, který sloužil k vyrovnávání přetlaku potrubní sítě koksárenského plynu a ke skladování přebytků plynu z koksovny v Dolních Vítkovicích, zvládl pojmout až 150.000 m3 plynu při přetlaku 3,2 kPa. Těsnění pístu plynojemu zajišťovalo těsnící zařízení naplněné 117 tunami speciálního oleje pro suché plynojemy. V průběhu let prošel plynojem několika modernizacemi a v roce 1994 se propojil středotlakým plynovodem koksárenského plynu s koksovnami Jan Šverma a Svoboda. Do zálohy byl odstaven v březnu 2010.

Po demontáži plynojemu připraví ČEZ jako vlastník areálu pozemky na dokončení průzkumu starých ekologických zátěží, který vymezí jejich aktuální rozsah a specializovaná firma navrhne následnou sanaci pozemku. Sanaci bude provádět na své náklady v rámci řešení starých ekologických zátěží stát prostřednictvím Ministerstva financí ČR.

Vladislav Sobol, foto: Boris Renner

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář