Český řídicí systém pro francouzské jaderné elektrárny

Datum 18.06.2021

Posledních deset procent z 58 skříní řídicího systému zbývá příbramské firmě ZAT dodat na projekt modernizace jaderných elektráren ve Francii. Finálně bude systém KCF od českého výrobce řídicích systémů zajišťovat diagnostické a informační funkce na dvaceti blocích osmi jaderných elektráren ve Francii.

Dodávku skříní řídicího systému v hodnotě 80 milionů korun firma ZAT realizuje pro francouzskou společnost Framatome (dříve Areva NP) s termínem ukončení v roce 2024.

„K dnešnímu dni jsme na jaderné elektrárny ve Francii dodali devadesát procent zařízení. Aktuálně probíhá výroba a kompletace skříní řídicího systému pro poslední tři jaderné bloky,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT. 

První dvě dodávky byly určeny pro tréninková centra, další už mířily do jednotlivých elektráren.

Procesu výroby a kompletace systému KFC předcházela kvalifikace prototypových skříní v akreditovaných zkušebnách, která ověřila funkčnost i při náročných vnějších podmínkách, jako jsou seismicita, elektromagnetická kompatibilita, teplota a vlhkost. 

„Pro společnost Framatome byly stěžejní především naše kompetence a reference v dodávkách do jaderné energetiky a schopnost přizpůsobit se místní legislativě a požadavkům francouzského jaderného dozoru,“ doplňuje Karel Stočes, ředitel pro marketing a obchod pro jadernou energetiku a dodává: „V rámci realizace jsme museli zohledňovat i přísnou normativu provozovatele jaderných elektráren ve Francii. Konkrétně šlo o standardy pro zajištění kvality včetně příručky RCC-E. Také všechny dokumenty předáváme ve francouzském jazyce.“

Realizace projektu od fáze projektování, výroby až po zkoušky zařízení probíhá ve výrobním závodě v Příbrami. Současně s propojovacími testy se zde provádí i kontrola kvality vyrobených KCF skříní. Závěrečným zkouškám funkčnosti zařízení jsou přítomni zástupci zákazníka.

Bezpečnost je priorita – i v přepravě

Nejen výroba a testování podléhají přísným pravidlům bezpečnosti a kvality. Skříně s řídicím systémem jsou umístěny, montovány a zkoušeny ve speciální místnosti s řízeným přístupem, dostupným pouze pracovníkům ZAT a zákazníka. Jsou také baleny podle speciálních předpisů a převoz do Francie zajišťuje zaplombované vozidlo s hydraulickou plošinou.

„Jednotlivé skříně jsou pro přepravu osazeny nárazovými čidly, které v průběhu převozu zařízení zaznamenají případný náraz,“ doplňuje Karel Stočes.

Jaderné elektrárny, do nichž česká firma ZAT systémy KCF dodává, patří do koncernu EDF (Électricité de France), který se zabývá výrobou a distribucí elektřiny. Aktuální modernizace se týká jaderných elektráren Paluel, Cattenom, St. Alban, Penly, Flamanville, Belleville, Nogent-Sur Seine a Golfech s reaktory typu PWR o výkonu 1 300 MW.

„Ve Francii je nyní v provozu 58 jaderných bloků. I nadále se chceme podílet na jejich modernizaci, v současné době jsme u společnosti EDF v procesu kvalifikace vybraného dodavatele. Pravděpodobně v polovině roku bude završena externím auditem,“ doplňuje Ivo Tichý.

ZAT v jaderné energetice

Společnost ZAT patří mezi přední dodavatele řídicích systémů pro energetiku a průmysl ve světě. Technologie a know-how české firmy najdete na 30 procentech jaderných elektráren v EU a 10 procentech ve světě. Nejúspěšnějšími produkty ZAT v jádře jsou řídicí a bezpečnostní systém ovládání pohonů regulačních kazet reaktoru a regulační systém výkonu jaderného reaktoru. Řídicí systémy firma nasazuje na primární i sekundární části velkých a malých jaderných reaktorů i na další jaderné technologie včetně souvisejících služeb. 

Kromě Francie má ZAT rozpracované dodávky řídicího systému na jaderné elektrárny ve Finsku, Maďarsku, Arménii, na Slovensku a v České republice.

„Máme potřebné kompetence a reference jak pro modernizaci systémů kontroly a řízení na provozovaných, tak i na nově stavěných jaderných elektrárnách s různými typy reaktorů. Chceme se také zapojit do dodavatelských modelů v rámci nabídek všech potenciálních dodavatelů při výstavbě nových jaderných bloků v České republice,“ uzavírá Ivo Tichý.

ZAT je členem Aliance české energetiky, jejíž cílem je právě zapojení českého průmyslu do dostavby jaderné elektrárny v České republice.

Denisa Ranochová, Foto: archív ZAT

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář