Smart City Compass pomáhá prvním obcím a městům

Datum 26.06.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT úspěšně dokončilo vývoj speciální počítačové aplikace Smart City Compass, která obcím usnadní využívání a hodnocení jednotlivých opatření Chytrých měst – Smart cities. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a zástupci pěti měst a obcí nyní ČVUT UCEEB připravuje spuštění pilotního provozu nástroje. 

Během následujících šesti měsíců pilotního provozu odladíme funkce nástroje a společně s MMR ČR nastavíme podporu obcím při jeho zavádění. Plánujeme dále pokračovat ve spolupráci na jeho rozvoji s MMR ČR i dalšími organizacemi stání správy. Soustředit se chceme na doplnění existujících či vyvíjených indikátorových sad udržitelného rozvoje a také na indikátory projektů.

Řešitelský tým kvůli rozličnosti jednotlivých disciplín Chytrých měst klade velký důraz na mezioborovou spolupráci. Na projektu proto spolupracují sociální vědci, urbanisté, informatici, odborníci na životní prostředí, experti na spolupráci s městy a procesy ve veřejné správě a další.

Projekt podpořila Technologická agentura ČR z programu ZÉTA.

Tým autorů ČVÚT, foto: archív ČVUT

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář