Dlouhé stráně zabezpečují stabilitu naší elektrizační soustavy již 25 let a vyrobily 10 TWh elektřiny

Datum 03.07.2021

foto: ČEZ

Za 25 let provozu se vyrobilo na Dlouhých stráních přes 10 milionů megawatthodin elektrické energie, z toho samotná přečerpávací elektrárna vyrobila 9.972.799 MWh a přidružená malá vodní elektrárna 10.697 MWh elektrické energie. Svou operativností, možností rychlého najetí do ostrého provozu a velkou kapacitou nádrží pomáhají Dlouhé stráně už čtvrt století udržovat stabilitu české přenosové soustavy a předcházet možným blackoutům. Od 1. července 2021 jsou opět přístupné prohlídky elektrárny.

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně má tři “nej”:

  • největší reverzní vodní turbínu v Evropě – 325 MW,
  • elektrárnu s největším spádem v České republice – 510,7 metrů,
  • a největší instalovaný výkon v ČR – 2 x 325 MW.

Výstavba elektrárny začala v roce 1978, ale v 80. letech byla převedena do útlumového programu. V roce 1985 se rozhodlo o modernizaci původního záměru a po roce 1989 se daly práce do pohybu opět naplno. Nejkritičtějším okamžikem výstavby byla havárie turbosoustrojí v červnu 1994, po níž se dokonce zvažovalo zastavení projektu. Po důkladné analýze se ale nakonec elektrárna dokončila a v roce 1996 postupně uvedla do plného provozu.

Elektrárna Dlouhé stráně, největší přečerpávací vodní elektrárna Skupiny ČEZ, jejíž strojovna i další technologie jsou hluboko pod zemí, slouží jako obrovský akumulátor elektrické energie. Zatímco dříve ji část ekologů zatracovala, teď sklízí její tvůrci uznání, například cenu hejtmana Olomouckého kraje za přínos pro životní prostředí.

„Ta cena patří všem, kteří před desítkami let elektrárnu vyprojektovali a postavili, ale i dnešním inženýrům a technikům ze Skupiny ČEZ a provozním zaměstnancům elektrárny. Díky nim prošly technologie v posledních letech rozsáhlou modernizací, která účinnost a tedy i prospěšnost našeho největšího vodního akumulátoru ještě zvýšila,“ řekl ředitel Vodních elektráren ČEZ Petr Maralík.

Energetici si význam Dlouhých strání uvědomují a proto pravidelně investují do zvýšení účinnosti, spolehlivosti provozu a navýšení bezpečnosti elektrárny, jen v posledních pěti letech šlo o stovky milionů korun. Mezi největší a nejdůležitější investice poslední pětiletky patří výměna obřího oběžného kola nebo rozsáhlá rekonstrukce dolní nádrže, která byla vůbec poprvé od zahájení provozu elektrárny vypuštěná.

Letošní novinkou je zvýšení provozní hladiny horní nádrže o 70 centimetrů, což umožnilo zvýšení akumulované energie v horní nádrži z 3500 MWh na 3700 MWh. Pro elektrárnu je to velký přínos, který umožní efektivní využívání nových obnovitelných zdrojů a přispěje k dalšímu zvýšení stability v české přenosové soustavě.

Za svou krátkou historii se Dlouhé stráně staly také oblíbeným turistickým cílem, zavítalo na ně už přes 1,2 milionu návštěvníků. Horní nádrž ve výšce 1350 metrů nad mořem si každoročně prohlédne kolem 90 tisíc lidí a zhruba třetina z nich si nenechá ujít exkurzi v podzemních útrobách elektrárny.

S prvním prázdninovým dnem ČEZ se mohou návštěvníci znovu podívat do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Na malé návštěvníky čeká v na Dlouhých stráních nový dětský koutek s edukativní stěnou, která jim pomůže pochopit princip vodivosti nebo fungování elektrárny. Novinkou pro ty úplně nejmenší je obkreslovací světelný stůl s motivem elektrárny a skřítků Enerů.

Vladislav Sobol

Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (1)

  1. Dlouhé stráně samy nevyrobily nic. V noci vodu načerpají ze spodní nádrže do horní nádrže pomocí turbín v reverzním módu a ráno při energetické špičce samospádem přes ty samé turbíny již v módu generátoru čerpají vodu do dolní nádrže s 80-ti procentní účinností. Vyrovnávají tak výkyvy v elektrické soustavě,

Napsat komentář