Spotřeba energie klesá. Přichází ekonomická recese?

Datum 15.07.2021

Foto: René Pajurek

V druhém kvartále letošního roku byla celková spotřeba elektřiny v České republice o 11,9 procenta vyšší, než jak tomu bylo ve stejném období minulého roku. Mezikvartálně ovšem došlo k poklesu o 2 procenta. Jde o druhý mezikvartální pokles za sebou, což může značit ekonomickou recesi. Taková jsou hlavní zjištění odborníků ze společnosti Amper Meteo, kteří připravili meziroční vyhodnocení spotřeby a výroby energie v Česku za čtvrtletí duben až červen. 

Spotřeba elektřiny v sobě kumuluje vliv počasí a vnějších vlivů, jako je už více než rok trvající pandemie COVID-19.

Mezikvartální a meziroční kvartální změna spotřeby elektřiny očištěné o vliv počasí.
Zdroj: Amper Meteo

„Pro sledování změn v ekonomice je nutné očistit spotřebu o vliv počasí a také ji generovat pouze pro pracovní dny v čase 8–18 hodin,“ konstatuje datový analytik společnosti Amper Meteo Kamil Rajdl. „Po očištění od všech vlivů je letošní spotřeba v druhém kvartále o 8 procent vyšší než ve stejném období minulého roku, což můžeme přičítat mírnějšímu lockdownu. Chladnější počasí letošního roku ovlivnilo spotřebu tedy méně (3,9 procenta) než samotný lockdown,“ dodává Rajdl.

Největší meziroční rozdíl očištěné spotřeby byl zaznamenán v 19. týdnu (10.–16. května 2021), a to 13,4 procenta.

Meziroční týdenní změny spotřeby elektřiny očištěny různými metodami o vliv počasí.
Zdroj: Amper Meteo

Na výrobě z fotovoltaických zdrojů (FVE) se podepsal hlavně méně příznivý duben a květen. V dubnu byla meziročně výroba nižší o 25 procent a v květnu o 9 procent. Naopak červen byl slunečnější než ten v minulém roce, což se hned kladně projevilo na zvýšené výrobě z FVE. Ta byla vyšší o 36 procent než v minulém roce a o 11 procent nad průměrem posledních let (2015–2020). Od začátku roku je ale výroba stále v nedostatku, a to o 7,4 procenta oproti 2020.

Opačný měsíční vzorec se projevil ve výrobě z větrných elektráren. Ta byla vyšší v dubnu a květnu, ale v červnu naopak nižší než minulý rok. Celkový rozdíl oproti minulému roku je markantní, činí -21 procent. 

Už od minulého roku se v Česku výrazně zvyšuje výroba z malých vodních elektráren (MVE). Po dlouhém období sucha a nízké výroby se ukazuje, že se množství vody potřebné pro výrobu významně zvedá. Výroba je od začátku roku o 40–45 procent vyšší. V posledním kvartále byla výroba meziročně výrazně vyšší hlavně v květnu. Minulý rok sice také pršelo, ale voda se stále velkou měrou vsakovala do půdy, která k tomu měla dostatečnou kapacitu. Letos byla v květnu půdní vlhkost již vysoká a ještě se projevovalo tání sněhu z delší zimní sezóny. 

Kumulativní výroba z fotovoltaických, větrných a vodních elektráren a spotřeba elektřiny v porovnání s průměrem 2015–2019 a také jen s rokem 2020 (spodní levý graf je porovnání s rokem 2020).
Zdroj: Amper Meteo

Hlavně díky výrobě z MVE je letošní výroba z kombinace fotovoltaiky, větrných a vodních elektráren o 7 procent vyšší než v tuto dobu minulý rok. Výroba z těchto zdrojů pokryla 6,8 procenta spotřeby elektřiny v České republice. 

Petr Němec

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář