Výroba kabelů ve Velkém Meziříčí již 75 let

Datum 17.08.2021

Foto: archivní snímek Kablo

Kablovka NKT ve Velkém Meziříčí slaví 75 let od založení. V roce 2007 se bývalé KABLO ELEKTRO stalo součástí dánské společnosti NKT, která také v tomto roce slaví kulaté, 130. narozeniny.

Pro potřebné využití areálu bývalé klihárny a zajištění pracovních příležitostí byl na jaře roku 1946 nalezen vážný zájemce. Rozhodujícím dnem založení kabelovny ve Velkém Meziříčí se stal 6. červen 1946. Tehdy byla uzavřena dohoda o převedení výroby kabelů a vodičů z pražského sídla firmy „Továrna na káble a gumové zboží L.Köppel a.s.“ do takto pronajatých prostor ve Velkém Meziříčí.

Dohoda byla ve II. pololetí roku 1946 rychle uváděna do praxe. Nejprve bylo odstraněno původní vybavení a provedena příprava pro instalaci kabelářských strojů. Za pomocia dohledu některých pražských zaměstnanců instalovali první pracovníci z Velkého Meziříčí, počtu asi dvaceti, základní stroje a v listopadu byla zahájena výroba v této nové kabelovně. Tímto navázáním bylo značně usnadněno zvládnutí technologie výroby. Tak v přeneseném smyslu můžeme posunout tradice kabelářské výroby do konce minulého století, kdy vznikla původní firma Köppel a.s.

Foto: archivní snímek Kablo

První jednodušší výrobky se objevily na trhu na začátku roku 1947. Základní náplň tvořily vodiče, textilní šňůry, hadicové kabely, smaltované dráty, dynamodráty a svářecí kabely. Výroba se dynamicky rozšiřovala tak, že byly zavedeny tři směny.

Znárodnění v roce 1948 změnilo radikálně vlastnické poměry. Vzápětí bylo vyměněno i výkonné vedení společnosti. Dobře zaučení pracovníci však zůstali na svých místech. Ti i jejich nástupci se stali největší devizou kabelovny i v období socialismu. Obětavou a svědomitou prací většiny z nich byla zajištěna další existence továrny a její rozvoj v desetiletích trvání socialismu. Rozhodnutí o perspektivnosti velkomeziříčské kabelovny uskutečněné po znárodnění znamenalo obnovení stavby velké výrobní haly zahájené ještě za trvání akciové společnosti. Do Velkého Meziříčí se stěhovaly stroje ze zrušených kabeloven v Liberci, Vsetíně i dalších. První intenzívní etapa výstavby byla zakončena v roce 1953 přemístěním výroby sdělovacích vodičů a šňůr z brněnské provozovny do Velkého Meziříčí.

Pro město byla i za těchto podmínek přínosem. Zajišťování bytové výstavby, podpora sportu, kulturních akcí i veřejně prospěšných staveb byly trvalými efekty, které jsou využívání dodnes. Samotná továrna se po roce 1953 potýkala s následky jednotlivých období útlumu a následujícím oživením socialistického průmyslu. Meziobdobí útlumu se vyznačovala značným úsilím v překonávání potíží v odbytu zboží. Velmi často byly překážkou výroby nedostatky v zásobování surovinami i elektrickou energií.

Přes všechny tyto i další potíže rostla velkomeziříčská továrna nejdynamičtěji v tehdejší ČSSR. Po obdobích intenzívní výstavby v letech 1956 až 1959, 1967 až 1972 a 1978 až 1981 se stává největší výrobní jednotkou tohoto oboru v republice. Nezastavil se ani růst technické úrovně výrobků a další rozšiřování. Dále se zvyšovala i kvalifikace zaměstnanců.

Tak vstoupila velkomeziříčská kabelovna znovu jako samostatný státní podnik do začátku devadesátých let.

Situace dnes

Dnes je bývalé KABLO Velké Meziříčí součástí dánské společnosti NKT S/A, jehož akcie se obchodují na dánské burze Nasdaq Copenhagen.

Společnost NKT je s pobočkami v Dánsku, Norsku, Švédsku, Německu, České republice a Polsku celosvětovým lídrem v kabelové technologii, která přispívá digitálnímu věku čtvrté průmyslové revoluce
a globálnímu přechodu na obnovitelnou energii. Zaměstnává v nich přibližně 3 400 lidí a její roční obrat se pohybuje kolem 1,3 mld. EUR (rok 2019).

Náš závod ve Velkém Meziříčí se specializuje na výrobu kabelů pro střední napětí do 50 kV podle nejvyšších průmyslových standardů.

Současné sídlo firmy NKT ve Velkém Meziříčí. Foto: NKT

Hlavní milníky velkomeziříčské kabelovny

 • 1946 – Založení akciové společnosti „Továrna na káble a gumové zboží L. Köppel a.s.“
 • 1948 – Znárodnění – závod národního podniku KABLO Bratislava
 • 1950 – Vznik samostatného národního podniku KABLO Velké Meziříčí
 • 1958 – Závod národního podniku KABLO Kladno
 • 1988 – Kombinátní podnik ZSE Praha
 • 1990 – Státní podnik KABLO Velké Meziříčí
 • 1996 – Privatizace státního podniku a vznik KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí, spol. s r.o.
 • 2007 – Změna názvu společnosti na nkt cables Velké Meziříčí k.s., člen skupiny NKT cables
 • 2013 – Změna názvu společnosti na nkt cables Velké Meziříčí s.r.o., člen skupiny NKT cables
 • 2013 – Certifikace systému BOZP dle ISO 18001
 • 2017 – Změna názvu společnosti na NKT s.r.o.

Jakub Zeman

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář