Jaké důkazy potvrzují, že změnu klimatu způsobuje člověk? – seriál Klimatická změna 8/8

Datum 21.08.2021

Foto: Pixabay

V tomto článku si utřídíme fakta z minulých článků a na jednom místě uvedeme řetězec důkazů, který jasně prokáže existenci změny klimatu na Zemi a její příčinu. Začněme výčtem pozorovaných změn klimatu.

Pozorované změny klimatu

Nárůst světových teplot

Na tomto grafu od NOAA vidíme nárůst průměrné světové teploty nad světovou pevninou. Za posledních 140 let se tento nárůst blíží 2 °C.

Vývoj teplot vzduchu nad pevninou za posledních 140 let.

Tento trend se projevuje i u teploty svrchních vrstev moří, kde je tento nárůst zhruba poloviční. 

Vývoj teploty svrchní vrstvy oceánů za posledních 140 let.

Také víme, že se nejedná o jen lokální problém – během posledního století se drtivá většina zemského povrchu ohřála a jen málo míst tohoto ohřevu bylo ušetřeno[3].

Nárůst hladiny moří

Začátkem 20. století bylo tempo růstu hladiny mezi 1,2-1,7 mm za rok[4], posledních 30 let pozorujeme nárůst 3,3 mm za rok[5]. Tento nárůst je dán jednak tím, že teplejší voda zabírá díky teplotní roztažnosti větší objem a také díky tání ledovců, které do oceánů dodává další vodu.

Okyselování moří

Na tomto grafu lze vidět pokles pH oceánů, což značí rostoucí kyselost vody. Tato kyselost je dána kyselinou uhličitou, která vzniká při pohlcování atmosférického CO2 ve vodě. Za posledních 200 let se vody moří a oceánů staly asi o 30 % kyselejšími[6].

Vývoj koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře, mořích a pokles mořského pH.

Tání ledovců

Dobře je pokles rozlohy ledovců vidět na tomto grafu plochy zalednění Arktidy, jež klesá průměrným tempem 13 % za dekádu.

Vývoj rozlohy arktického zalednění.

Srovnání s minulostí

Než začneme vynášet předčasné závěry, je třeba se podívat do historie klimatu, zda takové změny nejsou běžné. Na této rekonstrukci teplot vytvořené ze vzduchu uvězněného v antarktickém ledu vidíme průběh teplot v Antarktidě během posledních 800 000 let. Pro přesnost, průměrné světové teploty mají rozsah zhruba poloviční – na pólech se teplota mění dramatičtěji.

Prubeh teploty za poslednich 800 000 let“ (popisek „Průběh průměrné světové teploty za posledních 800 000 let.

Teploty na Zemi se tedy přirozeně měnily v rámci střídání dob ledových a meziledových. Pro nepřirozenost současné změny klimatu ale mluví několik skutečností.

 1. Vrchol poslední doby meziledové nastal cca před 6 000 lety a nyní bychom se měli nacházet v lehce ochlazujícím trendu. [10]
 2. Současná průměrná světová teplota se blíží maximům z období posledních 800 000 let.
 3. Současný nárůst teploty je 9-15krát rychlejší než jakýkoliv nárůst za poslední milion let.
 4. Teplotní nárůst podle projekcí IPCC bude v následujících 100 letech dále pokračovat. [11]

Příčiny globálního oteplování

Změnu klimatu a globální oteplování máme potvrzenu změřenými daty a také víme, že v takovém rozsahu tyto změny nejsou pro Zemi přirozené. Co tedy tak dramatickou změnu způsobilo? 

Existuje několik faktorů, které mohly způsobit změnu klimatu na takové úrovni. Postupně si vyloučíme většinu podezřelých

 • Sluneční aktivita – v posledních 140 letech zhruba stálá a posledních 40 let mírně klesá
 • Milankovičovy cykly (změna parametrů oběhu Země kolem Slunce) – tento faktor by sám o sobě způsoboval lehké ochlazování
 • Sopečná činnost – sopky emitují setinu skleníkových plynů oproti lidské civilizaci, navíc masivní erupce vrhají prach a sloučeniny síry do atmosféry, což má na Zemi ochlazující efekt.
 • Odlesňování – vliv likvidace stromů, které pohlcují CO2 z atmosféry, z velké části kompenzuje vznik povrchu, který sluneční světlo odráží lépe, než původní les
 • Ozón – jak stratosférický, tak přízemní ozón jsou skleníkové plyny, které se na ohřevu atmosféry podílejí. Jejich vliv ale není nijak dramatický.
 • Aerosoly – pevné či kapalné částice rozptýlené ve vzduchu (často jde o různé formy prachu) mají na klima ochlazující vliv.

Hlavní viník – sílící skleníkový efekt

Jaké důkazy máme pro to, že za nárůstem teploty stojí sílící skleníkový efekt?

 1. Laboratorně máme změřeno a dokázáno, že skleníkové plyny pohlcují infračervené záření. Satelitními měřeními bylo změřeno, že množství odchozího tepelného záření ze Země klesá v oblasti frekvencí, které pohlcují skleníkové plyny. [13]
 2. Podle přímých a nepřímých měření můžeme pozorovat soustavný nárůst koncentrací skleníkových plynů od doby průmyslové revoluce. Tento nárůst také časově odpovídá nárůstu světové teploty.
Srovnání trendu nárůstu teplot a koncentrací oxidu uhličitého.
 1. Nárůst množství skleníkových plynů vysvětluje ostatní klimatické fenomény jako okyselování moří, pokles množství kyslíku v atmosféře a izotopové složení uhlíku v atmosféře.

To, že za nárůstem koncentrací skleníkových plynů stojí hlavně spalování fosilních paliv jsme si dokázali ve videu o uhlíkovém cyklu. Tím pádem máme dokončený řetězec důkazů, který potvrzuje reálnost klimatické změny a její příčiny – aktivit lidské civilizace.

Radek Zeman

Zdroje

 1. https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land/ytd/12/1880-2020 
 2. https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/ocean/ytd/12/1880-2020 
 3. https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/does-global-warming-mean-it%E2%80%99s-warming-everywhere 
 4. https://ocean.si.edu/through-time/ancient-seas/sea-level-rise
 5. https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ 
 6. https://www.noaa.gov/education/resource-collections/ocean-coasts/ocean-acidification 
 7. https://oceanacidification.noaa.gov/OurChangingOcean.aspx
 8. https://climate.nasa.gov/vital-signs/arctic-sea-ice/
 9. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:800,000-,_2,000-,_139-year_global_average_temperature.png
 10. https://www.ncdc.noaa.gov/global-warming/mid-holocene-warm-period
 11. https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature-projections 
 12. https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/if-carbon-dioxide-hits-new-high-every-year-why-isn%E2%80%99t-every-year-hotter-last 
 13. https://skepticalscience.com/print.php?r=35 

 Copyright obrázků –

Č.1, 2, 7, 12 zde https://sos.noaa.gov/copyright/

Č. 9   Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International uvedeno dole na adrese zdroje

Č.8  https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html

Dny teplárenství 700 x 200 px

Komentáře k článku (4)

 1. No, z grafu změn teplot za posledních milion let nepramení nic, co by bylo neobvyklé, naopak. No které jsou ty skleníkové plyny? CO2 má vliv jen nepatrný (několik procent) a ani metan zatím moc nestoupá. Zato se pořád zapomíná na vliv vodní páry, který je přes 90%…
  Mimochodem, obsah CO2 sice vždy po oteplení stoulal, ale vždy! až se zpožděním 700 až 1000 let po začátku růstu teploty. Takže argument a honba za CO2 je nesmyslný. V historii mnohokrát byl obsah mnohokrát, až 50 x vyšší než dnes a život v těchto dobách přímo kvetl a kypěl. No jo.

 2. Díváme se na stejný graf? Já tam nic dramatického nevidím, jen oteplení, kterých je tam víc a které není ani rychlejší, ani výraznější, než v minulosti. Navíc ani v jednom bodu není slibovaný důkaz, že to způsobila lidská činnost. V produkci skleníkových plynů není hlavní člověk, samotná příroda jich vyrobí násobně víc, takže člověk spíše přispívá k oteplení, než že by ho způsobil.

 3. Tak tedy dobrá…. Připusťme si, pro člověka až nadlidské schopnosti, že za toto poslední globální oteplování můžeme mi lidé. Hmmm úctyhodné!!! A to je vše. Z toho plyne zásadní odpověď. Planeta Země je, milé děti, přibližně pět miliard let “stará”!!!

Napsat komentář