Zájem o tepelná čerpadla stále roste. V minulém roce se jich prodalo více než 24 000

Datum 24.08.2021

Tepelné čerpadlo systému země voda. Foto: NIBE

Podle analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky roste v tuzemsku již patnáctým rokem za sebou zájem o energeticky úsporná a šetrná tepelná čerpadla: vloni jich tak přibylo přes 24 000. V roce 2005 jich bylo necelých 1 500. V jejich dynamicky rostoucích prodejích se odráží především zvýšený zájem o udržitelnou výstavbu a ochranu životního prostředí, podpořený státními dotacemi typu kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám.

Vzhledem k rostoucím cenám energií a blížícímu se zákazu vytápění pomocí kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy se navíc dá předpokládat, že obdobný trend bude pokračovat i letos: např. divize NIBE Energy Systems CZ zaznamenala v prvním pololetí přibližně 5,5% nárůst prodejů tepelných čerpadel NIBE oproti stejnému období minulého roku. 

Obliba tepelných čerpadel, jež jsou – zvláště ve spojení s fotovoltaikou – jedním z nejčistších a nejúspornějších zdrojů vytápění a chlazení, neustále stoupá. Aktuálně je jich v Česku instalováno kolem 130 000 kusů. Tato nízkouhlíková technologie čerpá teplo pouze z obnovitelných přírodních zdrojů, které není nutné dovážet ze zahraničí, a přispívá k vyvážení celé energetické sítě: při optimálním zapojení do topného systému totiž slouží jako jediný zdroj tepla k velmi efektivní akumulaci energie,“ konstatuje Radek Červín, vedoucí prodeje divize NIBE Energy Systems CZ, výhradního dovozce švédských tepelných čerpadel NIBE a NIBE „S” do České republiky a na Slovensko. Ten zároveň dodává: „Na českém trhu nyní jednoznačně dominují tepelná čerpadla systému vzduch-voda, kterých se v minulém roce prodalo 22 615 kusů z celkového počtu 24 124. Na druhém místě jsou s opravdu výrazným odstupem modely systému země-voda, jež sice pracují efektivněji, ale vyžadují zhotovení hlubinného vrtu nebo plošného zemního kolektoru. Po nich pak následují tepelná čerpadla využívající odpadní vzduch.

Tepelná čerpadla čerpají teplo z obnovitelných zdrojů energie

Tepelné čerpadlo se řadí mezi čisté zdroje energie nezávislé na fosilních palivech, a jeho instalace proto přispívá k podstatnému snížení emisí CO2 vypouštěných do ovzduší. Využívá totiž teplo z okolního prostředí (z vody, vzduchu či země), které se v opakovaném cyklu přečerpává z nižší teploty na vyšší a následně se s ním účelně vytápí, chladí či ohřívá voda. Při odborné instalaci a funkčním zapojení do topného systému tak dochází k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a výraznému snížení energetické náročnosti nemovitosti. 

Princip tepelných čerpadel je známý již téměř 170 let. Od té doby prodělala jejich technologie bouřlivý rozvoj, který pokračuje i v současnosti. Nejsilněji jej ovlivňuje vysoká poptávka po obnovitelných zdrojích energie – motivovaná snahou snížit znečištění ovzduší – a rostoucí ceny energií. Dlouhodobý vývoj navíc směřuje k výstavbě budov s téměř nulovou spotřebou energie: otázka využití environmentálně šetrných zdrojů vytápění, chlazení, větrání či ohřevu vody se proto stává čím dál aktuálnější. V nově realizovaných stavbách sice požadavky na výkon tepelných zdrojů klesají, přesto se dá předpokládat, že se tepelná čerpadla s nižším výkonem stanou – spolu se vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací tepla, případně fotovoltaikou – jedním z hlavních zdrojů tepelné energie,“ předvídá Radek Červín.

Marie Cimplová

Stego 700 x 200 px

Napsat komentář