V ČVUT vyhodnotili chování elektrického přímotopného vytápění v rodinných domech

Datum 05.09.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dokončilo v rámci smluvního výzkumu pro akciovou společnost SAKUTUS CZ analýzu spotřeby elektrické energie na vytápění trojice vybraných rodinných domů. Součástí výzkumu bylo také zhodnocení kvality vnitřního prostředí, které umožnilo bližší určení provozu budov, místností a chování uživatelů. 

Provedené měření a hodnocení spotřeby energie a vnitřního prostředí ukazuje provoz tří různých typů rodinných domů s odlišným uživatelským chováním. Vzhledem k tomu, že měření probíhalo v období od února do května 2021, tzn., že bylo částečně ovlivněno pandemickým lockdownem, byl poměrně jasně daný provoz objektů i přítomnost osob. Je tedy možné konstatovat, že naměřená data jsou referenční a zohledňují kontinuální provoz rodinného domu.

V rámci závěrečné zprávy zpracovalo výzkumné oddělení Kvalita vnitřního prostředí ČVUT UCEEB energetické hodnocení budov podle současných a budoucích legislativních pravidel. Přehledně ukazuje potřebné nastavení technických systémů rodinných domů a stavebních standardů pro jejich obálky, pokud budou hlavním zdrojem tepla elektrické sálavé panely zejména s ohledem na změny v požadavcích na energetickou náročnost platných po 1. lednu 2022.

Vlastní analýza naměřené spotřeby energie je směřována do sumarizace a agregace naměřených dat pro budovu jako celek i pro jednotlivé měřené okruhy vytápění. Pomocí získaných údajů je možné pro vybrané objekty výpočtem stanovit celoroční potřebu energie. Ta je následně konfrontována s vypočtenou předpokládanou hodnotou dílčí dodané energie na vytápění stanovenou při hodnocení energetické náročnosti budov.

Zhodnocení kvality vnitřního prostředí umožňuje bližší určení provozu budovy, místností a chování uživatelů. Výsledky ukazují spojitost mezi zvyklostmi uživatelů, očekávanou kvalitou vnitřního prostředí a výslednou spotřebou energie.

Akciová společnost SAKUTUS CZ získala na výzkum podporu z finančních prostředků EU v rámci programu OP PIK Inovační vouchery.

Tým spoluautorů ČVUT

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář