Milimetr vysoké “hory” na neutronové hvězdě

Datum 12.09.2021

Foto: stock.adobe.com

Nové modely neutronových hvězd ukazují, že jejich nejvyšší hory mohou být vysoké jen zlomky milimetrů, a to kvůli obrovské gravitaci těchto ultrahustých objektů. Výzkum byl představen na konferenci National Astronomy Meeting 2021.

Neutronové hvězdy jsou jedny z nejhustších objektů ve vesmíru: váží zhruba tolik co Slunce, ale jejich průměr je asi jen 10 km. Díky své kompaktnosti však mají obrovskou gravitační sílu, která je asi miliardkrát silnější než gravitace Země. To stlačuje každý prvek na povrchu do miniaturních rozměrů a znamená to, že tento hvězdný pozůstatek je téměř dokonalá koule.

Ačkoli jsou miliardkrát menší než na Zemi, tyto deformace dokonalé koule jsou přesto známé jako hory. Tým, který se na této práci podílel, vedený doktorandem Fabianem Gittinsem z University of Southampton, použil počítačové modelování k vytvoření realistických neutronových hvězd a vystavil je řadě matematických sil, aby zjistil, jak hory vznikají. Tým také zkoumal, jakou roli hraje ultrahustá jaderná hmota při tvorbě hor, a zjistil, že největší vzniklé hory jsou vysoké jen zlomek milimetru.

“V posledních dvou desetiletích jsme se hodně zajímali o to, jak velké mohou být tyto hory, než se kůra neutronové hvězdy rozpadne a hora se již neudrží.” říká Fabian Gittins: “Tyto výsledky ukazují, že neutronové hvězdy jsou skutečně pozoruhodně sférické objekty. Navíc naznačují, že pozorování gravitačních vln z rotujících neutronových hvězd může být ještě náročnější, než se dosud předpokládalo.”

Přestože se jedná o samostatné objekty, měly by rotující neutronové hvězdy s mírnými deformacemi díky své intenzivní gravitaci vytvářet vlnění v časoprostoru známé jako gravitační vlny. Gravitační vlny vznikající při rotaci jednotlivých neutronových hvězd dosud nebyly pozorovány, ačkoli budoucí pokrok v oblasti extrémně citlivých detektorů, jako jsou pokročilé detektory LIGO a Virgo, může být klíčem k prozkoumání těchto jedinečných objektů.

René Pajurek, Volty.cz

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář