Skupina Bohemia Energy rozeslala prohlášení, ve kterém tvrdí, že nekrachuje a své závazky vyrovná

Datum 15.10.2021

Foto: Freepik

Zhruba milion klientů skupiny Bohemia Energy, která v polovině tohoto týdne ukončila svou činnost, se podle majitele společnosti nemusí obávat, že by přišli o své zálohy za energie nebo za přeplatky. Bohemia Energy se rovněž ohrazuje proti tvrzení, že by zkrachovala.

Dnes médiím rozeslala tiskové prohlášení, které v nezměněné podobě zveřejňujeme:

Skupina Bohemia Energy se důrazně ohrazuje proti nepravdivým tvrzením zveřejňovaných v některých médiích o krachu společnosti. Ke krachu ani insolvenci v řádném případě nedochází. Bohemia Energy se rozhodla k utlumení své činnosti a ukončení dodávek elektřiny právě z důvodu, aby k takové situaci nedošlo a její zákazníci, zaměstnanci a dodavatelé nepřišli o své peníze. Díky tomuto řešení bude Bohemia Energy schopna dostát všem svým závazkům vůči zákazníkům, zaměstnancům, bankám i dodavatelům. 

Evropský trh s energiemi se ocitl ve zcela bezprecedentní situaci. Ve Velké Británii již bylo donuceno ukončit své dodávky energií patnáct dodavatelů. Tyto společnosti dokonce skutečně směřují ke krachu.

„Naše situace je ale zcela odlišná. Pro utlumení činnosti jsme se rozhodli právě z důvodu, aby k insolvenci nedošlo a my mohli vyrovnat veškeré závazky,“ říká Jiří Písařík, majitel skupiny Bohemia Energy.

Společnost se zákazníky i obchodními partnery komunikovala zcela otevřeně a v dostatečném předstihu, aby měli čas si zajistit dodávky energií před zimním obdobím. 

Od roku 2015 si společníci skupiny žádný podíl na zisku nerozdělili a vrátili do skupiny i většinu podílu na zisku rozděleného v roce 2014. Utlumení činnosti skupiny a ukončení dodávek energií bylo zapříčiněno extrémním vývojem na trhu, který nemohl nikdo předpokládat, ani se na něj připravit.  Podstatným faktorem, který přispěl k ukončení činnosti Bohemia Energy, je i předběžné opatření nařízené Vrchním soudem v Praze, které neumožňovalo vedení společnosti přijmout opatření mimo běžnou obchodní činnost.

„Při řízení rizik spojených s nákupem komodit jsme postupovali maximálně obezřetně a měli jsme zavedené kontrolní mechanismy pro řízení rizik,“ uvádí Jiří Písařík.

Do problémů se tak Bohemia Energy nedostala z důvodů špatných hospodářských výsledků či nedostatečným zajištěním cenových rizik, ale nemožností uřídit peněžní toky na trhu nepředvídatelných cen komodit.  

Prioritou celé skupiny je nyní poskytnout maximální součinnost všem zákazníkům při přechodu k novému dodavateli a najít pro ně nejvhodnější možné řešení.

„Situace zákazníků nás velmi mrzí a všem se omlouváme za problémy, které jsme jim způsobili. Zároveň chceme všechny ujistit, že jim po konečném vyúčtování budou vráceny všechny přeplatky,“ ubezpečuje Jiří Písařík. 

Bohemia Energy také důrazně odmítá veškerá nařčení o tom, že by zákazníky podvedla, či se dokonce dopouštěla „šmejdského jednání“.

„V žádném případě nelze hovořit o tom, že by se Bohemia Energy dopustila jakéhokoli podvodu. Společnost neporušila žádný zákon. Naopak hrajeme fér a ukončujeme svoji činnost v momentě, který zaručí, že Bohemia Energy všechny své závazky vyrovná a nikdo nepřijde o peníze,“ říká Hana Novotná, tisková mluvčí skupiny Bohemia Energy, a dodává: „Rozhodně nás nelze přirovnávat k Moravia Energo, po které zůstaly dluhy ve výši čtyř miliard korun. Na rozdíl od této firmy naše společnost nemá vůči bankám ani dalším stranám žádné dluhy a jednáme se zákazníky férově a otevřeně. My chceme odejít s čistým stolem.“

Oficiální tiskové prohlášení skupiny Bohemia Energy

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář