Měření kvality vzduchu pomocí senzoru AirKit od výrobce HDL

Datum 27.10.2021

AirKit, integrovaný senzor 5 parametrů kvality vzduchu systému Buspro. Foto: HDL

Novinkou mezi řadou senzorů nejrůznějších veličin ve stavebnici Buspro od HDL je senzor AirKit. Senzor je určený k montáži do vnitřních prostorů na stěnu nebo na strop. Měří obsah CO2, prachových částic PM 2.5, těkavých organických sloučenin TVOC, vlhkosti a teploty. 

Kromě známého parametru CO2, v současné době silně medializovaného, poskytuje i další parametry které ve svém celku vypovídají o tom, jak zdravé je ovzduší místnosti. TVOC, je sice méně známá ale přesto důležitá hodnota ovzduší, které dýcháme. Jde o akronym anglického výrazu Total Volatile Organic Compounds, který zahrnuje celkový obsah těkavých organických látek ve vzduchu obsažených. Původ těchto látek jde od stavebních materiálů (plastové podlahy, lepidla, kyty…) přes případné výpary barev a rozpouštědel až po produkty lidského těla. Hodnota PM 2.5 pak udává prašnost okolí. Jedná se o jemné částice prachu o aerodynamickém průměru rozmezí 1‚0 až 2‚5 mikrometrů, který je škodlivější než prach hrubší, protože se nezachytí v horních cestách dýchacích a projde až do plic. 

Senzor AirKit uvedené veličiny měří a zasílá do systému Buspro, kde je lze zobrazit na nástěnném ovladači Granite Display a na aplikaci vzdáleného ovládání domu HDL ON, která je k systému Buspro od HDL dodávána zdarma (viz obr. níže).  

 Aplikace mobilních telefonů HDL ON k ovládání inteligentní instalace, stránka hodnot senzoru kvality vzduchu AirKit.

Dále lze v závislosti na hodnotě naměřeného parametru provést regulační zásah nebo libovolnou akci. Například při dosažení vyšší hodnoty CO2 lze zapnout ventilaci nebo výstražné světlo. Kromě toho je senzor v čelní části vybaven indikátorem stupně znečištění ve tvaru světelného kruhu. Barva indikátoru závisí na parametrech PM2.5 a CO2 a mění se podle níže uvedeného grafu. Modrá znamená nejkvalitnější vzduch, červená vážné znečištění. Světelnou indikaci lze vypnout a zapnout stiskem středové části světelného kruhu senzoru. AirKit je funkční i samostatně bez připojení k systému Buspro. Tehdy je ovšem dostupná jen posledně jmenovaná funkce, tedy indikace stupně znečištění prostřednictvím barvy na čele přístroje. 

CreatedIndikátor stupně znečištění ve tvaru světelného kruhu mění svou barvu podle úrovně znečištění vzduchu. 

Senzor je vhodný k nasazení v rodinných domech ke hlídání kvality vzduchu např. v ložnicích nebo dětských pokojích, i ve firemních prostorech nebo ve třídách škol. Např. v Irsku a Québeku byly během léta 2021 vybaveny senzory CO2 všechny třídy základních škol, ve Francii se o tom uvažuje

Základní a snadno realizovatelná funkce je indikace stavu vzduchu akustickým nebo světelným signálem, ostatně při nasměrování dat do aplikace HDL ON se v mobilu může objevovat notifikace při překročení hranice obsahu CO2 nebo jiných měřených složek. Pokud jsou vnitřní prostory vybaveny vhodnou vzduchotechnikou, je možné provést nápravu automaticky – zapnout nebo zvýšit výměnu vzduchu v místnosti.  

Na závěr krátké připomenutí systému Buspro značky HDL pro automatizaci budov, který je na českém trhu řadu let. Podstatným rysem systému je stavebnicové řešení, které snižuje náklady na nezbytné minimum a dále jednoduchost nastavení. Buspro bylo vyvinuto s ohledem na potřeby odborníka v oboru elektrických instalací, který nemá ani čas ani úmysl se pouštět do studia programování, a proto systém omezuje požadavky na nastavení na minimum. Buspro přitom zajistí i pokročilé funkce instalace požadované uživatelem. Průměrně kvalifikovaný elektromontér, za předpokladu běžné orientace v OS Windows, je schopen nasazovat Buspro do svých realizací po jedno až dvoudenním školení, které český distributor tohoto systému (fa. HDL Automation s.r.o) nabízí zdarma.

O výrobcích HDL Buspro více na https://b2b.hdl-automation.cz/cz a https://www.hdl-automation.cz/.

Markéta Alexanderová

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář