Americká vláda nechává “zakuklovat” staré jaderné reaktory

Datum 05.11.2021

Vyřazený reaktor DR (vlevo), v areálu jaderné elektrárny Hanford, poblíž Richlandu v americkém státě Washington. Foto: Nicholas K. Geranios

Federální vláda Spojených států pokračuje v “zakuklování” osmi reaktorů na výrobu plutonia v Hanfordu v americkém státě Washington, které umožní jejich dlouhodobé uskladnění a rozptýlení radiace po dobu několika desetiletí, dokud nebudou demontovány a uskladněny pod zem.

“Je to relativně málo nákladné,” řekl o kuklení Mark French, manažer amerického ministerstva energetiky. “Náklady na demontáž reaktoru a demolici aktivní zóny by byly extrémně nákladné a nebezpečné.”

Federální vláda postavila v Hanfordu devět jaderných reaktorů na výrobu plutonia pro atomové bomby během druhé světové války a následné studené války. V této lokalitě podél řeky Columbia se nachází největší množství radioaktivního odpadu v Americe.

Reaktory jsou nyní odstaveny a stojí jako cementové bloky poblíž města Richland na jihovýchodě státu Washington. Šest z nich již bylo uloženo do dlouhodobého skladu a další dva k tomu směřují. Devátý reaktor byl přeměněn na muzeum jako součást Národního historického parku projektu Manhattan.

Ačkoli druhá světová válka skončila v roce 1945 a studená válka v roce 1989, Spojené státy stále platí miliardy dolarů ročně za likvidaci jaderného odpadu, který vznikl při výrobě atomových zbraní, jež hrály významnou roli při ukončení těchto konfliktů. Největší náklady představuje nakládání s obrovským množstvím tekutého odpadu, který zbyl po výrobě plutonia, klíčové složky jaderných zbraní.

Zatímco vyčištění kapalných odpadů uložených ve 177 podzemních nádržích si vyžádá desítky let práce a stovky miliard dolarů, úsilí o zabezpečení devíti plutoniových reaktorů je mnohem blíže ke konci.

Poslední dva reaktory, odstavené v letech 1970 a 1971, se chystají vstoupit do fáze zakrytí, kdy budou pokryty ocelí a cementem, aby se zabránilo úniku radioaktivity, uvedl French.

Očekává se, že tyto “zámotky” takto vydrží asi 75 let, pak se radioaktivita v nich dramaticky sníží a pravděpodobně bude vypracován plán konečné likvidace zbývajících částí, uvedl French.

Nejzajímavějším ze starých reaktorů je reaktor B, první reaktor postavený během druhé světové války. Ten jako jediný nebude zakonzervovaný a turisté si ho mohou prohlédnout v národním historickém parku. Reaktor B, který byl odstaven v roce 1968, byl vyčištěn natolik, že je přístupný veřejností a každoročně jej navštíví asi 10 000 turistů, kteří se tam mohou seznámit s historií Hanfordu. Navíc byl tento reaktor označen za národní historickou památku.

Plutonium z hanfordského reaktoru B bylo použito při testování první atomové bomby na světě v červenci 1945. Bomba byla odpálena v poušti v Novém Mexiku pod označením Trinity Test. Hanfordské plutonium bylo použito také při výrobě bomby, která byla 9. srpna 1945 svržena na japonské Nagasaki.

Richard Ptáček
zdroj: Oregon.gov

Infotherma 700 x 200 px

Napsat komentář