Brněnský mikroskop pro brněnské vědce. CEITEC VUT získá mikroskop od Thermo Fisher Scientific

Datum 11.11.2021

Foto: CEITEC VUT

Brněnským vědcům z institutu CEITEC VUT pomůže s jejich výzkumem nový elektronový mikroskop. Ten přitom pochází taktéž z moravské metropole. Přístroj zapůjčí firma Thermo Fisher Scientific, která je největším místním výrobcem těchto pokročilých vědeckých zařízení. 

Brno bývá mnohdy označované jako hlavní město elektronové mikroskopie. Tři lokální firmy dohromady vyrobí zhruba jednu třetinu celosvětové produkce. Ve městě sídlí i řada výzkumných institucí, které s elektronovými mikroskopy pracují. Spolupráce soukromého a akademického sektoru přitom není v oblasti elektronové mikroskopie ničím novým, což dokládá nejnovější technologický přírůstek na CEITEC VUT – elektronový mikroskop kategorie Dual Beam, který vědeckému centru zapůjčila společnost Thermo Fisher.

Jedná o přístroj, který v sobě kombinuje elektronový a iontový svazek. Tento konkrétní elektronový mikroskop se obzvlášť hodí pro tzv. in-situ elektronovou mikroskopii, během které je přímo v mikroskopu pozorována reakce vzorku na určitý stimul, což může být například teplo, tok plynu nebo vnější elektrické a magnetické pole,” vysvětluje Tomáš Vystavěl, manažer výzkumu a vývoje Thermo Fisher. “Díky této technice dokáží vědci pozorovat zmíněné reakce v reálném čase a provádět experimenty, což má velký význam například při vývoji baterií pro automobilový průmysl nebo při vývoji katalytických procesů ve farmacii,” dodává Vystavěl.

Mikroskop umožňuje přívod různých plynů přímo do komory a zároveň dokáže detekovat elektrony a ionty za extrémních podmínek, které nejsou v běžném elektronovém mikroskopu dosažitelné.

Zmíněný elektronový mikroskop pro in-situ mikroskopii významně rozšíří možnosti našeho pracoviště. Zabýváme se několika oblastmi, kde použití mikroskopie v reálném čase umožní získávat unikátní data – ať už jsou to reakce na površích modelových katalyzátorů, které se používají např. v automobilech, nebo vizualizace tvorby nových materiálů technikou depozice z plynné fáze (takto se připravuje např. grafén),” řekl doc. Miroslav Kolíbal z CEITEC VUT. 

Důležitou úlohu bude přístroj plnit i v oblasti výuky a vzdělávání budoucích vědců a techniků.

Thermo Fisher spolupracuje s Masarykovou Univerzitou i s Vysokým učením technickým, na kterých naši kolegové pravidelně vyučují předměty z oblasti elektronové mikroskopie,” říká Tomáš Vystavěl. Díky bohatému vybavení a variabilitě bude možné mikroskop využít jak pro demonstraci funkcí a možností elektronového mikroskopu v základních kurzech studentů na Ústavu fyzikálního inženýrství, tak i pro pokročilé projekty postgraduálních studentů na CEITEC a FSI VUT, které mohou zahrnovat experimenty i vývoj nových hardwarových komponentů,”  doplňuje Miroslav Kolíbal.

Zápůjčka elektronového mikroskopu je dalším důkazem o fungujícím brněnském ekosystému, který tvoří lokální firmy a vědecké instituce. Podle dat Jihomoravského Inovačního Centra pracuje v regionu v oblasti vývoje a výroby měřících, zobrazovacích a analytických přístrojů zhruba 2 400 lidí, přičemž téměř tisícovka z nich jen ve výzkumu a vývoji. Univerzity a výzkumná centra jsou přitom často partnery průmyslovým podnikům a pomáhají jim se zdokonalováním jejich produktů.

Thermo Fisher a CEITEC VUT spolupracují především v oblasti smluvního výzkumu. Společně se také účastníme programu Národních center kompetence, ve kterých naše týmy spolupracují na dílčích projektech,” uzavírá Tomáš Vystavěl.

THERMO FISHER SCIENTIFIC

Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem v oblasti produktů a služeb pro vědu s obratem 30 miliard USD a více než 80 000 zaměstnanci v 50 zemích světa. Brněnské technologické centrum se soustředí na vývoj a výrobu špičkových vědeckých přístrojů, které umožňují technický pokrok i objevy oceňované Nobelovou cenou. Jedná se zejména o elektronové mikroskopy, microCT a také spektrometry. 

CEITEC VUT

CEITEC Vysoké učení technické v Brně je součástí centra vědecké excelence CEITEC. Od roku 2011 tvoří klíčovou součást špičkové výzkumné infrastruktury s unikátním vybavením a podmínkami pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti pokročilých nanotechnologií, pokročilých materiálů a kybernetiky.

Jakub Kovářů

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář