Ceny elektřiny v Evropě. Kdo platí nejvíce?

Datum 28.11.2021

Foto: Pexels

Náklady na elektřinu mají v téměř celé Evropě již řadu let trvale rostoucí tendenci. U nás vysoký růst energií vyústil v krach některých dodavatelů, kteří si dlouhodobě nezajistili odběr elektřiny za předem dohodnutou smlouvní cenu v období nižších cen. Průměrné hodnoty se v jednotlivých evropských zemích výrazně liší a pohybují se od 9,97 centů za kilowatthodinu v Bulharsku až po 30,43 centů v Německu jak můžete srovnávat v následujícím grafu, který Eurostat zveřejnil v první polovině tohoto roku.

Zdroj: Eurostat

Tento článek se zabývá vývojem cen elektřiny pro domácnosti i pro ostatní spotřebitele v Evropské unii (EU). Cena energie v EU závisí na řadě různých podmínek nabídky a poptávky, včetně geopolitické situace, národního energetického mixu, diverzifikace dovozu, nákladů na sítě, nákladů na ochranu životního prostředí, nepříznivých povětrnostních podmínek nebo výše spotřební daně a zdanění.

V roce 2020 činila průměrná cena elektřiny pro domácí spotřebitele v Evropě 21,26 centů za kilowatthodinu, což je o 13 % více než průměrná cena 18,8 centů|kWh před deseti lety. Nejvyšší nárůst nákladů v tomto období byl zaznamenán ve Spojeném království [39 %] a v Řecku [36 %]. Největší pokles cen elektřiny pro domácnosti byl zaznamenán v Maďarsku [-33 %] a Norsku [-28 %].

V letech 2019-2020 se ceny elektřiny zvýšily zejména v Litvě [+13,6 %] a Polsku [+12,9 %] v důsledku nárůstu nákladů na energie.

Největší procentuální pokles cen byl zaznamenán v Nizozemsku [-31,0 %] zejména v důsledku snížení daní. Klesající náklady na energie byly hlavním faktorem nižších cen v Lotyšsku, Slovinsku a Švédsku.

Evropské země s nejvyššími cenami elektřiny

Nejvyšší ceny elektřiny pro domácnosti v Evropě platí již řadu let po sobě Německo [30,34 centů] a Dánsko [28,33]. Cena za kilowatthodinu je více než třikrát vyšší než v Bulharsku [9,97 centů]. O 3. a 4. místo v žebříčku cen elektřiny soupeří Belgie [27,92 centů] a Irsko [24,13 centů]. Na pátém místě následuje Španělsko s 22,39 centy za kilowatthodinu.

Foto: Adobe Stock

Proč jsou ceny elektřiny v Evropě tak rozdílné?

Ceny energií v EU závisí na řadě faktorů, včetně geopolitické polohy, zdanění, poplatků za přenos energií nebo nákladů na ochranu životního prostředí. Ceny za nákup a dodávky elektřiny [síťové náklady] zůstávají v Evropě v posledních 10 letech stabilní. Průměr se zvýšil z 12,3 centů za kWh v roce 2010 na současných 12,7 centů.

Největší rozdíl tvoří daně a poplatky. Jejich podíl neustále stoupal, a to z 25,6 % v roce 2011 na 40,3 % v roce 2020. Tyto hodnoty se v jednotlivých zemích značně liší, v Dánsku dosahují 66 % a v Německu 53 %. Nejnižší daně [3,4 %] se platí v Nizozemsku díky politice vracení daní. Malta se rovněž nachází na spodní hranici daňové škály a platí pouze 6% daňovou přirážku.

Průměrná výše DPH v EU činí 15,5 % z celkové ceny a pohybuje se od 4,8 % na Maltě po 21,2 % v Maďarsku.

Zdroj: Eurostat

Radim Ptáček
zdroj: Eurostat

Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (2)

Napsat komentář