BONEGA – jaký význam mají proudové chrániče typu B?

Datum 02.12.2021

Ukázka samotného provedení 3 fázových proudových chráničů typu „B“ od firmy BONEGA. Foto: Bonega

Jištění pomocí proudových chráničů typu „B“ je relativní novinka na trhu. Mnozí uživatelé si mimochodem pojem „typ B“ často pletou s pojmem „charakteristika jističe B“, mezi čímž je velký rozdíl.

1. Před čím proudové chrániče typu „B“ chrání?

Nutnost používání proudových chráničů typu „B“ si vyžádala praxe posledních let. Ta souvisí se zaváděním různých elektrotechnických zařízení, které jsou sice připojeny do sítě AC na střídavý proud (např.230V či 400V), ale dokážou někdy jen velmi nahodile vygenerovat zpět do AC sítě i nežádoucí stejnosměrné pulzující nebo reziduální proudy DC. Pokud se použijí pro ochranu běžné proudové chrániče typu „AC“ v obvodech, kde jsou taková zařízení, může při lidském dotyku se zařízením nastat fatální a dokonce život ohrožující situace, při které se stává běžný proudový chránič zcela nefunkční. Čím to je? Nežádoucí stejnosměrná složka DC dokáže totiž zmagnetizovat cívku v proudovém chrániči a tím ji zcela vyřadit z provozu. V tu chvíli nastává situace jako by v obvodu de facto žádný proudový chránič nebyl.

Normou je stanovena nebezpečná hranice hodnotou 6 mA DC. To znamená, že proudový chránič typu „B“ musí umět přesně detekovat nejen svodové (reziduální) proudy AC (10, 30, 100 či 300 mA), ale také DC proudy a na ně při překročení hranice musí reagovat spolehlivým vypnutím. Pokud se tedy DC proud dostane na hranici 6 mA musí proudový chránič bezpečně vypnout, a to i přes to, že současně nevznikl žádný svodový proud. Pochopitelně i obráceně musí reagovat proudový chránič vypnutím při překročení hranice reziduálního proudu AC, i když žádný DC proud na chránič nepůsobí.

2. U jakých zařízení je nutné používat proudové chrániče typu „B“?

Obecně u zařízení jako jsou měniče. Ty především způsobují rušivé DC jevy. Konkrétně to jsou jakékoli nabíjecí stanice (od koloběžek až po elektromobily) a také zařízení ve fotovoltaice. Taková zařízení jsou pak s proudovými chrániči typu „B“ pro uživatele skutečně bezpečná.

3. Jaké značení proudové chrániče typu „B“ mají?

Schéma a popisy pro 1 fázové provedení:

Schéma a popisy pro 3 fázové provedení:

4. Jaký sortiment proudových chráničů typu „B“ firma BONEGA nabízí?

jednofázové provedení:
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 63A 30 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 25A 30 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 40A 30 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 25A 100 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 40A 100 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 63A 100 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 25A 300 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 40A 300 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 2P 0 až 63A 300 mA

třífázové provedení:
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 63A 30 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 25A 30 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 40A 30 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 25A 100 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 40A 100 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 63A 100 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 25A 300 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 40A 300 mA
Proudový chránič PEP-10 P63 typ „B“ (10 kA) 4P 0 až 63A 300 mA

Poznámky:

  1. Základní ceny bez poskytovaných slev jsou ZDE.
  2. V sortimentu firmy BONEGA jsou mimo výše uvedeného typu „B“ také:
  • proudové chrániče magnetické (proudově nezávislé) 2P a 4P typu „AC“ nově 2P i s 10 mA hodnotou

Pro typ AC platí:
Vhodné pro obvody, kde mohou nastat jen čistě střídavé reziduální proudy.
Stejnosměrné pulzující nebo reziduální proudy DC mohou tyto proudové chrániče reagovat buď zbytečným vypnutím nebo naopak dojde k jejich znehybnění.
Obvykle najdou uplatnění pro ochranu u spotřebičů jako jsou přímotopy, bojlery, motory, osvětlení (mimo LED). atd.

  • proudové chrániče elektronické (proudově závislé) 2P typu „AC“
  • proudové chrániče 2P a 4P typu „S“ nově 2P a 4P i s 30 mA hodnotou

Pro typ S platí:
Vhodné pro obvody, kde při spuštění spotřebiče může dojít k neškodnému, krátkodobému působení střídavého reziduálního proudu.
Doba, po kterou proudový chránič typu „S“ do firmy BONEGA „čeká“ zda působení střídavého reziduálního proudu pomine je okolo 400 ms, v případě překročení uvedené doby proudový chránič pochopitelně vypne (norma pro proudové chrániče typu „S“ u IΔn požaduje maximální vypínací dobu 500 ms a minimální nefunkční dobu 130 ms).
Obvykle najdou uplatnění pro ochranu u spotřebičů jako jsou ponorná čerpadla, vodárny, atd.

  • proudové chrániče magnetické (proudově nezávislé) 2P a 4P typu „A“

Pro typ A platí:
Vhodné pro obvody, kde mohou nastat mimo střídavých reziduálních proudů i pulzující stejnosměrné reziduální proudy.
Obvykle najdou uplatnění tam, kde se vyskytují pulzní spínané zdroje jako je LED osvětlení, PC technika včetně příslušenství, pračky, atd.
Pro zajímavost v Německu se musí již několik let výhradně typ A povinně instalovat do bytové či domovní výstavby (nesmí být použit typ AC).

  1. Věděli jste, že proudové chrániče BONEGA na magnetickém principu můžete spolehlivě použít do obvodů již od 24V AC?

Dipl. ing. Roman Hudeček

Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (1)

  1. Zase něco za velké peníze. Nejdojemnější je častý recepis, jak k penězům přijít: Bude třeba sáhnout hlouběji do kapsy. Cena se přece vyšplhala.

Napsat komentář