Výměna regulační energie v Evropě bude spravována softwarem z ČEPS

Datum 14.12.2021

Foto: ČEPS

Společnost ČEPS zahájila implementaci centrálního nástroje s názvem Capacity Management Module (CMM), který bude spravovat přeshraniční kapacitu pro výměnu regulační energie provozovatelů přenosových soustav v Evropě. Nový nástroj představuje významný milník na cestě k jednotnému evropskému trhu s elektřinou. 

Zahájení implementace nástroje CMM navazuje na uzavření smlouvy o implementaci a provozu CMM, kterou ČEPS podepsala začátkem roku 2021 s 26 evropskými provozovateli přenosových soustav sdruženými v Evropské síti provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E). Tito provozovatelé poskytnou CMM informace o dostupné přeshraniční přenosové kapacitě po skončení vnitrodenního obchodování s elektřinou. Software vyvinutý společností Unicorn tyto informace zpracuje a následně je předá postupně do jednotlivých evropských centrálních platforem pro výměnu regulační energie, které aktivují nabídky regulační energie tak, aby byla vyrovnána odchylka mezi výrobou a spotřebou elektrické energie a nebyl narušen bezpečný provoz propojených soustav. Spuštění nástroje CMM je plánováno do poloviny roku 2023.

„Cílem projektu CMM není jen vývoj a implementace nového evropského informačního systému, ale i získání centrální role provozovatele CMM a tím posílení významu a role ČEPS v budování jednotného evropského trhu s elektřinou,“ říká Pavel Šolc, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Energetický obchod a dispečink.

Platformy pro výměnu regulační energie implementují společné projekty TERRE, MARI, PICASSO a IGCC. Budou sloužit pro přeshraniční výměnu regulační energie ze záloh pro náhradu (RR – projekt TERRE), ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR – projekt MARI), ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (aFRR – projekt PICASSO) a pro výměnu systémové odchylky (IN – projekt IGCC). 

Lukáš Hrabal

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář