Evropské technologické centrum Panasonic – vše důležité na jednom místě

Datum 17.12.2021

Foto: Panasonic

Laboratoře a servisní střediska jsou jádrem technologických inovací a v konečném důsledku zaručují inovativní řešení napříč všemi průmyslovými odvětvími. To je i důvod, proč je Centrum zákaznických zkušeností Panasonic v Mnichově s širokou škálou prezentovaných projektů, tak atraktivní. Produkty a projekty jednotlivých prezentací ukazují zajímavá řešení a přidanou hodnotu v různých oblastech průmyslu i každodenního života.

Optimalizace efektivity je jádrem výroby; rychlé, spolehlivé a reprodukovatelné výrobní procesy jsou zásadní. Automatizace nabízí příležitost ke zefektivnění výrobních procesů a digitalizace je k tomu ideálním nástrojem. Digitalizace umožňuje stále nové, rychlejší způsoby, jak simulovat sledovatelné výrobní procesy a následně je implementovat do reálné výroby. Digitalizace však také pomáhá doprovázet kompletní životní cyklus strojů, závodů a výrobních zařízení. Stále častěji čelíme poptávce po „vzdálené“ správě či uvádění do provozu, včasné detekci a řešení chyb a nikdy nekončící optimalizaci procesů.

Zdá se tedy jen logické, že společnost Panasonic Industry Europe otevřela na jaře roku 2021 zákaznické centrum na ploše přibližně 6 000 metrů čtverečních, které každému dává příležitost zažít inovace a špičkové technologie z první ruky.

Ukázat inovativní řešení pro různá průmyslová odvětví pod jednou střechou je krokem k přiblížení moderních technologií svých zákazníkům. Centrum zákaznických zkušeností není ani interní výstavou, ani muzeem či archivem produktů a vývoje. Budova v srdci jednoho z nejdůležitějších technologických míst v Bavorsku je spíše centrem setkávání, místem představení nápadů, kolem kterého jsou laboratoře a vývojová oddělení, které kooperují na nových i nekonvenčních přístupech řešení. Snaha je zde využívat synergie a zaměřit se na konkrétní přidanou hodnotu pro zákazníky. Zde, v srdci Evropy, naši inženýři, školitelé a servisní pracovníci již spolupracují s našimi evropskými zákazníky na odpovědích na zítřejší otázky. V těsném souladu s potřebami našich partnerů nám Customer Experience Center umožňuje uvést tuto inovativní sílu do života, vizualizovat spolupráci naší vlastní skupiny a přenést je do evropských výrobních závodů ve formě konkrétních řešení.

Pět podoblastí, které demonstrují tento přístup centrálního sdružování kompetencí jsou například Centrum pro logistiku a sklady, Laboratoř pro průmyslovou senzorovou technologii, Centrum pohonů a řízení, Laboratoř pro systémy laserového značení a Centrum průmyslové automatizace.

Centrum pro logistiku a sklady

V návaznosti na rostoucí digitalizaci, zejména v oblasti logistiky, vyvinul Panasonic systém podnikového řešení – Logiscend, který přenáší správu materiálového toku našich zákazníků do světa IoT. Skládá se z vlastních patentovaných hardwarových zařízení Panasonic, která zcela eliminují tisk jakéhokoliv papírového dokumentu a snižují i požadavky na manuální práci. Přehledný software umožňuje úplnou správu a trasování, lokalizaci v reálném čase (RTLS), řízení procesů a analýzu dat. V naší laboratoři CXC nabízíme konzultační workshopy k analýze stávajících procesů, které se v průběhu let rozrostly a zde je prostor je rozumně zmapovat. Pomocí metody Kaizen a s cílem štíhlé logistiky a výroby prozkoumáme stávající skladové postupy a nakonec vytvoříme procesní tok odolný i vůči budoucnosti.

Laboratoř pro systémy laserového značení 

Laboratoř laserových technologií, která se zaměřuje na laserové značení a laserové svařování, nabízí našim zákazníkům možnost vyzkoušet si řešení Panasonic na vlastní kůži a naživo. Pracovní stanice jsou navrženy pro zpracování široké škály obrobků z hliníku, plastů nebo oceli. Kromě toho lze výsledky značení nebo svařování komplexně analyzovat za účelem přizpůsobení zpracování požadavkům zákazníka. Laboratoř disponuje aktuálně šesti pracovišti na kterých zpracováváme studie proveditelnosti. Laserová laboratoř je využívána také jako školící centrum pro naše zákazníky.

Centrum servisu průmyslové automatizace

V našem servisním centru průmyslové automatizace jsme našim zákazníkům k dispozici ve fázi plánování a řešení nového projektu, ale také jako služba poprodejnímu servisu. Zajišťujeme rychlou a kvalitní analýzu závad a jejich odstranění prostřednictvím komplexní diagnostiky včetně funkčního testu. Díky přímému kontaktu s vývojovým oddělením jsou úpravy, doporučení výměny či opravy originálními náhradními díly realizovány v co nejkratším čase a s nízkými náklady. Prostřednictvím Servisního centra nabízíme jednoduché a rychlé vyřízení jakýchkoliv přání a podnětů, aby všichni evropští zákazníci mohli optimálně využívat naše produkty a řešení.

Laboratoř pro průmyslovou senzorovou technologii

V naší laboratoři senzorových technologií řešíme individuální požadavky našich zákazníků. Analyzujeme konkrétní problémy, výzvy i projekty a společně vyhodnocujeme možnosti vyvinout optimální řešení pro konkrétní požadavek. Vzhledem k tomu, že společnost Panasonic Industry nabízí široké portfolio špičkových senzorů, jsou tyto studie proveditelnosti nezbytné pro splnění individuálních požadavků našich zákazníků. Laboratoř a vývojové oddělení pro senzorová řešení nabízí také komplexní oblast pro přizpůsobení stávajících produktů: specificky modifikujeme například rozsah měření, zapojení, přesnost měření, rozměry nebo rychlost měření našich senzorů na míru požadavkům našich zákazníků. Najdeme také senzorové řešení pro náročné aplikace v náročném prostředí, kde jsou senzory vystaveny prachu, špíně, olejům nebo agresivním chemikáliím.

Luděk Barták

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář