Snazší, bezpečnější a levnější využívání vodíku díky technologii LOHC

Datum 02.02.2022

Společnost Schaeffler společně se svými partnery vyvíjí palivový článek, který umožňuje přímý provoz bez CO2 s využitím vodíku vázaného v LOHC. Foto: Schaeffler

Dodavatel pro automobilový a ostatní průmysl dosáhl další milník ve své vodíkové strategii. Společnost Schaeffler uzavřela dohodu o spolupráci se společností Hydrogenious LOHC Technologies GmbH a Helmholtzovým institutem Erlangen-Norimberg pro obnovitelné energie (HIERN). Společným cílem je vyvinout vodíkový palivový článek na kapalný organický vodík, tzv. LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier).

„Vodíková technologie hraje rozhodující roli pro uhlíkově neutrální, udržitelnou mobilitu včetně zásobování energií a má pro společnost Schaeffler strategický význam,“ říká Uwe Wagner, člen představenstva pro výzkum a vývoj společnosti Schaeffler AG. “Tímto partnerstvím významně přispějeme k použití technologie LOHC v palivových článcích. Společnost Schaeffler přitom využívá své odborné znalosti v oblasti industrializace a dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti technologie materiálů, tváření a povrchových technologií.”

Dr. Daniel Teichmann, generální ředitel a zakladatel společnosti Hydrogenious, k tomu dodává: “Díky přímému použití LOHC v palivových článcích na výrobu energie není nutná manipulace s vodíkem jako plynem a lze zajistit mimořádně pohodlné a bezpečné zásobování mobilních a stacionárních spotřebitelů energie. Jsme velmi rádi, že společnost Schaeffler využije svého rozsáhlého know-how k industrializaci této technologie a těšíme se na inovativní spolupráci.“

LOHC pro vyšší bezpečnost a nákladovou efektivnost

Vodík se obvykle skladuje a přepravuje v plynném skupenství při vysokém tlaku nebo v kapalném skupenství při extrémních minusových teplotách ve speciálních nádobách. Alternativou jsou kapalné organické nosiče vodíku LOHC. Při patentované metodě společnosti Hydrogenious se používá benzyltoluen. Jedná se o olejovitou organickou látku, která chemicky váže vodík a umožňuje jeho přepravu za běžných okolních podmínek. Na rozdíl od klasické konstrukce palivového článku by v palivovém článku LOHC ani v jeho dodavatelském řetězci nebyl žádný molekulární vodík. Kapalný nosný materiál může být použit vícekrát, díky čemuž je mimořádně udržitelný.

„Technologie LOHC založená na benzyltoluenu umožňuje díky svým vlastnostem bezpečnou a nákladově efektivní vodíkovou infrastrukturu – od skladování přes přepravu až po použití,“ říká Prof. Dr.-Ing. Tim Hosenfeldt, vedoucí výzkumu & inovací a centrálních technologií Schaeffler AG. „Využití LOHC v palivových článcích považujeme za doplněk ke klasickým vodíkovým technologiím.”

Projekt vychází z rozsáhlé průkopnické výzkumné a vývojové činnosti společností Hydrogenious a HIERN v oblasti LOHC, jakož i z příslušného know-how a patentů. Společnost Schaeffler spolu s Helmholtzovým institutem Erlangen-Norimberg vyvíjí odpovídající technologii palivových článků pro přímé využití vodíku vázaného v LOHC. Za tímto účelem je třeba provést úpravy v konstrukci palivových článků. Společnost Schaeffler vyrábí bipolární desky, přičemž využívá synergie a know-how z dříve vyvinuté technologie palivových článků. Katalyzátory a membrány potřebné pro tuto technologii se vyvíjejí v Helmholtzově institutu Erlangen-Norimberg speciálně pro tuto aplikaci.

Simona Patková

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář