Etherline® Guard – inovativní strážce datových kabelů

Datum 03.02.2022

ETHERLINE® GUARD monitoruje datové kabely, u kterých hrozí riziko selhání. Foto: Lapp

Kabely vydrží obvykle mnoho let, ale při vysoce dynamických a náročných pohybech s vysokými rychlostmi a silným kroucením je výhodné a finančně nenáročné, pokud jsou spojovací systémy monitorovány, aby se předešlo nepředvídaným výpadkům, a tím i snížení produktivity. Inovativním řešením společnosti LAPP je ETHERLINE® GUARD. Jedná se o stacionární monitorovací přístroj, které vyhodnocuje aktuální způsobilost datového kabelu a udává ji v procentech. 

Základem jsou údaje, které se zjišťují z fyzikálních vlastností přenosu dat prostřednictvím senzorového systému. Zobrazení stavu v reálném čase umožňuje rozpoznat hranici opotřebení kabelu a předem naplánovat optimální dobu výměny. Společnost LAPP doporučuje ETHERLINE® GUARD především pro datové kabely pro přenosový standard 100BASE-TX (až 100 Mbit/s) dle IEEE 802.3, ale také pro aplikace EtherCAT, EtherNET/IP a 2párový PROFINET, například ETHERLINE® TORSION Cat.5 nebo ETHERLINE® PN Cat.5 FD. V mnoha průmyslových odvětvích se tyto kabely používají na několika posledních metrech, popřípadě na procesní úrovni aplikace, jsou tedy často součástí vlečných řetězů nebo kabelových vedení, která podléhají kroucení, jako například v ramenech robotů. ETHERLINE® GUARD je vhodný pro montáž na DIN lištu a díky krytí IP 20 může být použit v rozváděči.

Dvě kompaktní verze

ETHERLINE® GUARD se pyšní mimořádně kompaktním a prostorově úsporným designem, pro představu: je o něco menší než standardní balíček karet (šířka 49 mm, výška 76,5 mm a hloubka 36 mm). Přístroj je napájen 24 V DC, je odolný proti vibracím a nárazům podle normy DIN EN 60529 a je určen pro teplotní rozsah -40 °C až +75 °C. Je zapojen do uzlu datového kabelu mezi kritickou aplikací nebo kabelem, který má být monitorován, a řídicí jednotkou. Za tímto účelem má GUARD/DATA port pro monitorovaný datový kabel s konektorem RJ45, který je veden z kritické aplikace do přístroje, a také DATA port pro datový kabel s konektorem RJ45, který vede z přístroje do řídicí jednotky. Data pro údržbu lze přenášet do řídicí jednotky vyšší úrovně připojením třetího datového kabelu do zásuvky LAN (varianta PM03T) nebo pomocí anténního připojení pro WiFi (varianta PM02TWA). Obě varianty lze nakonfigurovat pro cloudovou komunikaci pomocí MQTT. Externí připojení antény SMA zaručuje bezpečné rádiové spojení, pokud je přístroj například v rozváděči.

Snadné uvedení do provozu

Kromě standardních LED diod jsou na každém portu RJ45 tři centrálně umístěné vícebarevné diagnostické LED diody: PWR pro provozní připravenost, STATUS pro stav sledovaného datového kabelu a COM pro připojení (verze LAN) nebo WiFi (verze WiFi). Vývojáři společnosti LAPP záměrně poskytli s přístrojem pouze jednoduché možnosti diagnostiky a nastavení. Uvedení do provozu probíhá během několika minut pomocí automatizované a samoučící se parametrizace (“teach-in”). Spouští se jednoduše stisknutím tlačítka nebo přes webové rozhraní. Další výhodou je, že pro aplikaci nejsou nutné zcela nové datové kabely ani změny v konstrukci kabelů. To znamená, že upgrade je možný kdykoli. 

Spolehlivá komunikace IIoT

Patentované algoritmy prediktivní údržby od společnosti LAPP umožňují snadno odhalit nepravidelnosti v analyzovaných datech. Dva digitální výstupy Q1 a Q2 umožňují výstup stavu kabelu jako spínací signál nebo jako analogový signál s pulzně šířkovou modulací, přičemž uživatel může určit prahovou hodnotu spouštění alarmu pro spínací výstup Q1. Varianty LAN i WiFi mohou vysílat stav kabelu prostřednictvím MQTT. Varianta LAN má připojení LAN-RJ 45, zatímco varianta Wi-Fi komunikuje bezdrátově. Systém ETHERLINE® GUARD průběžně vypočítává stav kabelu v procentech a spustí alarm, pokud se výkon nebo přenosové vlastnosti kabelu zhorší a hrozí nebezpečí poruchy. Prahová hodnota spouštění alarmu je z výroby nastavena na 80 procent, ale lze ji individuálně upravit v rozmezí 99 až 21 procent. S technologií ETHERLINE® GUARD umožňuje společnost LAPP svým zákazníkům udělat další krok na cestě k chytré továrně – jen tak dál!

Lucie Dvořáková

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář