Laboratorně vypěstovaná lidská míšní tkáň pomáhá ochrnutým myším znovu chodit

Datum 09.02.2022

Prof. Tal Dvir, vedoucí vědecký pracovník studie. Foto: Sagol Center for Regenerative Biotechnology

Izraelští vědci údajně jako první na světě vypěstovali míšní implantáty z tkáně odebrané lidským dobrovolníkům. Tyto implantáty pak byly použity k obnovení plné schopnosti chůze u dříve ochrnutých myší. Výzkum vede profesor Tal Dvir ze Sagolova centra pro regenerativní biotechnologie při Tel Avivské univerzitě. Jeho tým začal odběrem malých vzorků břišní tukové tkáně od tří lidí a následným oddělením somatických buněk v této tkáni od extracelulárního matrixu, který je obklopuje.

Poté byly buňky přeprogramovány pomocí genetického inženýrství a přeměněny na tzv. indukované pluripotentní kmenové buňky. Mezitím byla extracelulární matrix přeměněn na hydrogel. Protože byl gel vyroben z vlastní tkáně každého člověka, je zde velká naděje, že jej jeho imunitní systém neodmítne, pokud by byl implantován do jeho těla.

Vizualizace postupu míšních implantátů pro léčbu ochrnutí. Foto: Sagolovo centrum regenerativní biotechnologie při Tel Avivské univerzitě

Kmenové buňky byly následně zapouzdřeny do hydrogelu procesem, který napodobuje embryonální vývoj míchy. Po 30 dnech byla výsledkem série trojrozměrných míšních implantátů, z nichž každý byl tvořen neuronálními sítěmi obsahujícími motorické neurony. Ty byly následně implantovány myším, které ztratily levou zadní nohu kvůli částečně přerušené míše.

U jedné skupiny myší, které byly zraněny teprve nedávno, implantát úspěšně překlenul mezeru v míše a po rehabilitaci umožnil u všech myší znovu plně používat nohu. V jiné skupině, která byla poraněna o šest týdnů dříve, byla úspěšnost stále přibližně 80 procent – v tomto případě musela být před zavedením implantátu odstraněna zjizvená tkáň, která se vytvořila v místě zranění.

Tato technologie je nyní dále rozvíjena prostřednictvím spin-offu Matricelf.

Richard Pappen
zdroj: Tel Aviv University

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář