Nové špičkové jednofázové UPS od společnosti Eaton

Datum 14.02.2022

UPS 5PX. Foto: Eaton

Společnost Eaton v nedávné době uvedla na trh dvě nové špičkové řady jednofázových zdrojů nepřerušovaného napájení, které stanovují nové limity v daných technologických provedeních a posouvají možnosti stávajících řešení. UPS Eaton 5PX Gen2, jak již z názvu vyplývá, je druhou generací line-interactive UPS s jednotkovým účiníkem, umožňující dodávat více činné energie a tím pádem napájet více zařízení, ať už se jedná o servery, síťové prvky či datová úložiště v datových rozváděčích.

UPS Eaton 9PX Li-Ion reprezentuje špičkový zdroj záložního napájení s on-line technologií s dojitou konverzí doplněný o lithium-iontové baterie poskytující elektrickou energii náročným aplikacím.

UPS 9PX. Foto: Eaton

UPS Eaton 5PX Gen2

Společnost Eaton představila druhou generaci svého špičkového line-interactive  zdroje nepřerušovaného napětí UPS Eaton 5PX Gen2. Jednotkový účiník a účinnost až 98%  umožňuje IT manažerům napájet více zařízení s nižšími ztrátami, které se projevují nižšími náklady na chlazení. Díky těmto parametrům UPS 5PX Gen2 obdržel certifikát Energy Star 2.0. Pro zvýšení provozní bezpečnosti nabízí UPS Eaton 5PX Gen2 moderní kybernetické zabezpečení a vzdálené monitorování se síťovou kartou standardně dodávanou v provedení NetPack. Tato komunikační karta jako jediná splňuje požadavky dvou norem UL 2900-1 a IEC 62443-4-2 a kromě zabezpečeného dohledu umožňuje vzdálený upgrade firmware UPS, čímž opět snižuje náklady na údržbu.

Nový záložní zdroj Eaton 5PX Gen2 poskytuje při provozu v bateriovém režimu vysoce kvalitní výstupní signál pro citlivá zařízení jako jsou servery s PFC zdroji. UPS obsahuje inovovaný grafický LCD displej zobrazující provozní informace jako aktuální zatížení, zbývající dobu zálohy, režim provozu či spotřebu energie na úrovni skupin zásuvek. Tento displej zároveň umožňuje komfortní uvedení do provozu a snadnou konfiguraci. Pro vzdálený monitoring a ovládání je možné použít Intelligent Power Software, který lze bez problémů integrovat do virtualizačních prostředí a automatizovaných procesů založených na cloudových řešeních.

UPS Eaton 5PX Gen2 je k dispozici ve čtyřech výkonových velikostech, 1000 VA, 1500 VA, 2200 VA a 3000 VA v provedení 2U. UPS o výkonu 2200 VA a 3000 VA jsou k dispozici i v provedení 3U určenému pro montáž do datových rozváděčů s malou hloubkou či pro samostatně stojící montáž. Dobu zálohování všech výkonových typů lze prodloužit až čtyřmi

externími bateriovými moduly vyměnitelnými za provozu, které jsou opět k dispozici v provedení 2U, případně 3U pro výkony 2200 VA a 3000 VA. Baterie jsou standardně dobíjeny pomocí Eaton ABM technologie, která optimalizuje dobíjecí proces a prodlužuje životnost baterií až o 50% oproti běžnému dobíjecímu postupu. Všechny typy obsahují v základním balení podpěry pro samostatně stojící montáž, případně ližiny pro montáž do datového rozváděče.

UPS Eaton 9PX Li-Ion

Druhou významnou novinkou v oblasti záložního napájení jednofázových zátěží je špičkový zdroj Eaton 9PX s Lithium iontovými bateriemi ve třech výkonových velikostech 1500 VA, 2200 VA a 3000 VA. Li-Ion baterie přináší oproti standardním VRLA bateriím zejména delší životnost a menší rozměry i hmotnost při srovnatelné kapacitě. Díky delší životnosti eliminují Li-Ion baterie potřebu výměny baterií a s tím související náklady na dopravu a práci. Vyšší počáteční investice se vrátí díky nižším celkovým nákladům na vlastnictví (TCO). Díky výše uvedeným vlastnostem, je UPS 9PX s Lithium Iontovými bateriemi zvláště vhodný pro instalace v těžko dostupných či odlehlých místech, případně v místech s vyšší provozní teplotou, neboť Lithium iontové baterie nedegradují tak rychle jako běžné VRLA baterie. Delší doby zálohy může být dosaženo pomocí až 4 externích bateriových modulů, které jsou k dispozici ve velice kompaktním rozměru 1U, čímž šetří místo v datovém rozváděči.

Také UPS Eaton 9PX Li-Ion nabízí jednotkový účiník a špičkovou účinnost až 98%, díky které dokáže napájet více serverů a dalších zařízení. To spolu s menšími ztrátami přináší finanční úspory chlazení pro IT manažery při pořizování aktivního.

Technologie dvojí konverze neustále monitoruje kvalitu vstupního napájení a pokud dojde k jeho odchylkám od předem nastavených tolerančních mezí, dojde k automatickému přepnutí na napájení zátěže z interních nebo externích baterií. Interní bypass umožňuje napájení kritické zátěže i při vnitřní poruše UPS. Pro provedení údržby či výměny celého záložního zdroj je možné systém doplnit o externí údržbový bypass.

LI ion gigabitová karta. Foto: Eaton

Vhodným doplňkem UPS 9PX Li-Ion je gigabitová síťová karta s duální certifikací kybernetické bezpečnosti, díky které můžete UPS dálkově nejen monitorovat, ale také nastavovat a případně aktualizovat firmware. 

Výše uvedené UPS vhodně doplňují aktuální portfolio zdrojů záložního napájení společnosti Eaton v oblasti nových aplikací v náročných prostředích s nejlepšími technickými parametry.

Eaton

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář