Před 144 lety si nechal Edison patentovat fonograf

Datum 19.02.2022

Edisonův fonograf. Zdroj: Wikipedie

O šest let dříve, než slavný Nikola Tesla připlul do Ameriky si Thomas Alva Edison, který jej později zaměstnal, nechal patentovat něco, bez čehož by dnešní hudební průmysl nemohl existovat. Jednalo se o převratný vynález fonografu, který vzniknul v Edisonově laboratoři v New Jersey. Dnes je tomu přesně 144 let, kdy za něj – 19. února 1878 – získal americký patent č. 200 521.

Edisonův vynález vznikl jako vedlejší produkt jeho práce v oblasti telefonie a telegrafie. Ve snaze usnadnit opakovaný přenos jedné telegrafní zprávy vymyslel Edison metodu, jak zachytit pasáž Morseovy abecedy jako posloupnost odrážek na cívce papíru. Edison usoudil, že něco podobného lze provést i u telefonu, a vymyslel systém, který přenášel vibrace membrány, tj. zvuk, na otiskovací bod a poté mechanicky na otisknutelné médium – nejprve na parafínový papír a poté na rotující válec obalený staniolem, když svůj koncept zdokonalil. Edison a jeho mechanik John Kreusi pracovali na vynálezu celý podzim roku 1877 a rychle měli připravený funkční model k předvedení.

Už v prosinci předchozího roku se v časopisu Scientific American objevila zpráva, že “pan Thomas A. Edison nedávno přišel do naší kanceláře, položil na náš stůl malý přístroj, otočil klikou a přístroj se zeptal na naše zdraví, zeptal se, jak se nám fonograf líbí, oznámil nám, že velmi dobře, a popřál nám srdečně dobrou noc.”

Patent udělený Edisonovi 19. února 1878 specifikoval konkrétní metodu – ražbu – zachycení zvuku na válcích potažených staniolem (u pozdějších fonografů se namísto staniolu používala vrstva vosku). Záznam se prováděl přes kovový trychtýř, který zesiloval zvuk a dno měl přelepené membránou (původně z rybího plynového měchýře). Na konci membrány byla přilepená jehla. Při záznamu se akustické kmity membrány přenášely na jehlu a ta protlačovala staniol. Při snímání se naopak kmity jehly přenášely na membránu a ta kmitáním vytvářela zvuk.

Další zásadní zlepšení v technologii záznamu přinesl Edisonův konkurent v závodě o vývoj telefonu Alexander Graham Bell, který si jej nechal patentovat o dva roky dříve. Jeho nově založené Bellovy laboratoře vyvinuly fonograf založený na rytí voskového válce, což bylo významné zlepšení, které přímo vedlo k úspěšné komercializaci hudebních nahrávek v 90. letech 19. století a propůjčilo nahrávacímu průmyslu slovník – např. “řezání” desek a “točení vosku” – který dlouho přežil technologii, na níž byl založen.

Richard Pappen
zdroj: Wikipedia, History.com

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář