Jak trvale měřit reziduální proud v uzemněných sítích TN/TT?

Datum 23.02.2022

Napomoci vám mohou monitory reziduálního proudu určené k nepřetržitému sledování instalací a k detekci a lokalizaci vznikajících zemních poruch, které mají zásadní význam pro důležité elektrické systémy a zařízení.

Trvalé monitorování reziduálních proudů v elektrických instalacích a zařízeních poskytuje určitou úroveň ochrany lidského života a zároveň pomáhá předcházet neočekávanému přerušení dodávky energie a výpadkům systému. Zajišťuje tak včasnou identifikaci již v ranné fázi, což umožňuje plánovaný zásah údržby a zajistit tak maximální úroveň dostupnosti napájecího systému. 

Řada zařízení Bender RCM410R pro monitorování reziduálních proudů určená pro uzemněné napájecí sítě TN/TT monitoruje elektrické instalace na reziduální proudy a když jsou překročeny předem nastavené hodnoty reakce, zajišťuje včasnou signalizaci zhoršení izolačního stavu. 

Úvodní obrazovka k zařízení Bender.

 Aplikace

 • Monitorování reziduálních proudů v uzemněných dvou-, tří- a čtyř-vodičových sítích (TN a TT napájecích sítích).
 • Přesné monitorování proudu ve vodičích, které jsou za normálních podmínek bez přítomnosti proudu (např. N nebo PE vodiče).
 • Monitorování zabezpečovacích systémů, systémů klimatizace, mrazících a chladících zařízení.
 • Sledování a detekce poruch na pohonech.
 • Monitorování bludných proudů v uzemněných napájecích systémech.

Mezi klíčové funkce patří:

 • Malá šířka 18 mm umožňuje významnou úsporu místa v rozváděči.
 • Protokol MODBUS RTU.
 • Základní nastavení pomocí otočných přepínačů.
 • Trvalá kontrola připojení měřicího transformátoru proudu.
 • Detailní nastavení a programování pomocí bezdrátové technologie NFC (Nier Field Communication) pomocí bezplatné aplikace Bender Connect App pro Android a iOS.
 • Nastavitelná doba zpoždění reakce 0…999s
 • Nastavitelná hodnota reakce 10mA…30A

Komunikace a nastavení

Dvě samostatně nastavitelné hodnoty reakce umožňuji rozlišovat mezi výstrahou a alarmem (výstrahu lze nastavit v rozsahu 50…100 % z nastavené hodnoty reakce reziduálního proudu IΔn).

Klíčovou vlastností nového RCM410R je komunikační protokol Modbus RTU. Ten umožňuje připojení ke stávajícím komunikačním sítím, což znamená, že provozovatelé mohou sledovat reziduální proud svých energetických systémů na dálku, čímž odpadá nutnost ručního sběru dat.
Lze také využít dotykové panely CP907i případně převodníky dat COM465IP a nechat si od firmy GHV Trading vypracovat individuální vizualizaci dat dle vašich představ. 

Testování bez odpojení

Pravidelná kontrola a testování instalací a elektrických zařízení v souladu s normou, může být časově náročná a nákladná kvůli souvisejícím zdrojům a odstávkám. Často se však vyžaduje, aby byly napájecí systémy neustále zapnuté nebo trvale dostupné. Proto lze s výhodou využít přístroje RCM410R, který je citlivý na sinusový střídavý a pulsační stejnosměrný proud typu charakteristiky A a vyhovuje normám ČSN EN 62020 a ČSN EN IEC 62020-1.

Tento nový přístroj zkonstruovaný s vysokou přesností, může přispět k výraznému snížení rizik a provozních nákladů v řadě zařízení včetně nemocnic, datových center a mnoha aplikací s motory a pohony ve výrobních závodech.

Snadná montáž a rozměry

Samotné zařízení má šířku pouhých 18mm a instaluje se na standardní DIN lištu. Jako měřicí toroidy lze s výhodou využít externí měřicí transformátory s kruhovým jádrem řady CTAC

Další informace o monitorech reziduálního proudu a proudových transformátorech Bender naleznete na adrese: https://www.ghvtrading.cz/elektricka-bezpecnost/rcm/.
Vaše dotazy vám rádi zodpoví naši pracovníci na adrese ghv@ghvtrading.cz nebo volejte +420 541 235 532-4.

 Ing. Roman Smékal

Odkazy použité v článku. 

CTAC https://www.ghvtrading.cz/elektricka-bezpecnost/merici-transformatory/ctac.html

Monitory reziduálních proudů https://www.ghvtrading.cz/elektricka-bezpecnost/rcm/

RCM410 https://www.ghvtrading.cz/elektricka-bezpecnost/rcm/rcm410r.html

CP907i https://www.ghvtrading.cz/elektricka-bezpecnost/komunikace/cp900i.html

COM465IP https://www.ghvtrading.cz/elektricka-bezpecnost/komunikace/com465ip.html

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bender.app&hl=en

iOS https://apps.apple.com/us/app/bender-connect/id1528293656

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář