Zelený vodík je nyní konkurenceschopný s fosilními palivy. Investoři projektu ve Španělsku jsou ArcelorMittal a výrobce hnojiv Fertiberia

Datum 02.03.2022

Foto: Tom Brewster, Flickr

Projekt HyDeal España, první část 67GW plánu HyDeal Ambition, bude vyrábět zelený vodík z 9,5GW solární farmy a vytvoří průmyslové centrum pro dekarbonizaci oceli, hnojiv a dalších produktů. Většina dosud oznámených gigawattových projektů na výrobu zeleného vodíku je poněkud spekulativní a zaměřuje se spíše na výrobu než na využití – bez zaručených odběratelů však budou mít investoři problém získat potřebné finance.

Ve Španělsku byl oznámen nový projekt, který tento problém do značné míry řeší tím, že mezi developery jsou dva velcí průmysloví spotřebitelé – výrobce oceli ArcelorMittal a výrobce hnojiv Fertiberia, kteří tento vodík potřebují pro svou výrobu.

Projekt HyDeal España – první část 67GW projektu HyDeal Ambition, který zahrnuje Španělsko, Francii a Německo – bude využívat solární energii o výkonu 9,5 GW k napájení elektrolyzérů ovýkonu 7,4 GW, které budou štěpit molekuly vody na vodík a kyslík. Na 330 000 tun vyrobeného vodíku ročně bude dodáváno do nového průmyslového centra v regionu Asturias na severu Španělska a bude přímo nakupováno především společnostmi ArcelorMittal a Fertiberia (plus dalšími společnostmi, které se k projektu teprve ještě budou chtít připojit).

“Přímé spojení masové výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a dlouhodobé spotřeby, kterou lze financovat, vytváří pro celý systém obrovskou hodnotu,” uvedla společnost ArcelorMittal ve svém prohlášení.

HyDeal España, společný podnik španělského provozovatele plynárenské sítě Enagás, společností ArcelorMittal, Fertiberia a španělského developera projektu DH2 Energy, zahájí výrobu 200 000 tun ročně do roku 2026 a plné kapacity dosáhne do roku 2030, kdy by tento projekt měl snížit roční emise skleníkových plynů ve Španělsku o 4 %.

Ondřej Novák,
zdroj: ArcellorMittal

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář