Když hledáte, jak to propojit

Datum 04.03.2022

Spojka z pásků. Foto: GHV Trading

V elektrotechnické praxi je konstruktér často postaven před úkol nalézt funkční, ale i dlouhodobě spolehlivé flexibilní vodivé propojení. Jedná často o přívody generátoru, transformátoru, svařovacích automatů a dalších zařízení. V realizovaných zakázkách GHV můžeme nalézt proudové spojky velké škály průřezů i možností provedení. Konstruktéři se často snaží nalézt vhodné řešení v katalozích, ale výhodnější je definovat ideový koncept propoje a dále využít našich zkušeností i možností. Pro začátek obvykle postačí určit rozměry, požadované proudové zatížení a případně specifické detaily aplikace. Na základě zadání lze následně, ve spolupráci s výrobcem, navrhnout vhodné řešení takřka pro jakoukoli aplikaci.

Spojky z lamel nabízí pevnost, odolnost a flexibilitu zároveň. Relativně velmi často je požadován i hliník. Tloušťka lamel je zpravidla 0,3 mm, případně až 0,1 mm. Samotné koncovky lze povrchově pocínovat případně postříbřit. Vyjma standardizovaných typů PWR s ohybem ve tvaru V jde o zákaznické prvky. Vyrobit je možné téměř cokoli, proto klíčem je co nejlepší zadání. Konstrukci spojky je třeba přizpůsobit požadovanému tvaru ohybů a rozsahu požadovaného pohybu spojky.  Foto: GHV Trading

Flexibilní propoje ze sortimentu GHV vykazují díky svému provedení a svařovaným koncovkám vynikající vlastnosti, zejména pak minimální přechodový odpor a vysokou odolnost vůči vibracím a otřesům. Nejžádanější jsou propoje z měděných pásků, lanek nebo lamel, přestože existují i další možnosti, jak je možné flexibilní spojky vyrobit. Každý z typů má své specifické parametry a možnosti využití. Pojďme se v krátkosti podívat na nejčastěji řešené typy. Zároveň si nastíníme, jaké požadované a předpokládané parametry a provozní podmínky nejlépe definují provedení spojek. Je dobré vědět, že čím přesnější vlastní zadání je, tím lépe a rychleji, ale často i levněji, lze naplnit očekávané požadavky.

Měděná spojka z lamel. Foto: GHV Trading

Zpravidla dostačující je brát ohled na následují parametry:

  • Požadovaný materiál. Nejčastěji jde o měď v podobě lanek, splétaných pásků nebo měděné lamely.
  • Požadovaný (předpokládaný) provozní proud. Je nutný pro základní volbu průřezu. V praxi je žádoucí určit i okrajové podmínky provozu, vliv okolního prostředí a specifika aplikace – např. trvalé zatížení, nebo naopak impulsní – např. svařovací automat. 
  • Rozměry spojky. Zde je nutné dát do souladu požadované rozměry s možnostmi v místě instalace a s požadovanými parametry (zejména pak s proudovým zatížením).
  • Stupeň flexibility a tvar, tj. v jaké míře a v jakých směrech má být propoj flexibilní. V některých případech je navíc velmi žádoucí mít propoj z výroby mechanicky vytvarován pro finální aplikaci. 
  • Izolace. Je nutné mít na zřetely, že izolace ovlivní elektrické a mechanické parametry propoje (proudové zatížení a flexibilitu).
  • Rozměrové a materiálové provedení koncovek. Rozměry a vzdálenosti připojovacích bodů. Ne nutně je třeba znát i požadované vrtání.
Nesmíme opomenout vysoce specifické propoje pro různá svařovací, testovací aj. zařízení. Zpravidla je od nich vyžadována velmi vysoká flexibilita a vysoké proudové zatížení. Základem je téměř vždy použití kroucených lan. Nabízí vysokou flexibilitu i při velkých průřezech a ve všech směrech. Samozřejmostí je precizní provedení koncovek i celé spojky.  Foto: GHV Trading

K nejčastěji používaným a žádaným typům patří spojky z pásků nebo ze splétaných či kroucených lanek. Vhodnou koncepcí a konstrukcí, která je know-how výrobce, lze získat požadovaný průřez, tvar, flexibilitu a další mechanické i elektrické parametry. Použitím pocínované mědi lze dosáhnout i vyšší odolnost vůči korozi. Nabízí velmi dobrou až výbornou flexibilitu, a to i v případě, že jsou s izolací. Výstižně nese jeden z typů název ULTRAFLEXX. To, zda je pro výrobu použit pásek, nebo lanko splétané nebo kroucené a použitý průměr drátků (0,10 mm nebo 0,20 mm) výrazně ovlivní výsledné mechanické vlastnosti. Typ izolace pak reflektuje požadavky konstruktéra a aplikace. K dispozici jsou standardně zejména izolace sklolaminátové, guma, silikon, případně PLF (smršťovací). 

Spojky z kroucených lan. Foto: GHV Trading

Ing. Jan Jaroš

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář