Přenosný tester kabelů VDV II verze PRO od Trend Networks

Datum 27.03.2022

Přístroj VDV II Pro je tester kabelů s širokými možnostmi a profesionálním provedením, jeho obsluhu ale snadno zvládne kdokoli. Pro základní kontrolu kabelů není třeba nic nastavovat. Po zapnutí přístroje stačí kabel připojit, na druhý konec použít ukončovací jednotkou a na displeji je ihned vidět stav kabelu.

S přístrojem je dodáváno množství redukcí a kabelových spojek a také 2 ukončovací jednotky. To vše je uloženo v praktickém pouzdru, kam se vejde i návod k použití a případné další příslušenství. Ukončovací jednotka může být uskladněna přímo v přístroji, ale jednoduše jí lze vysunout a použít odděleně.

Přístrojem lze měřit následující kabely:

 • Telefonní linka s konektorem RJ11/12/14/25
 • Ethernetový kabel s konektorem RJ45
 • Koaxiální kabel
 • Jakýkoliv kabel přes svorky

Přístroj určí následující parametry:

 • Zapojení a stav kabelu
 • Délka (stopy, nebo metry)
 • Elektrické napětí (Nad 60V hrozí poškození!)
 • Detekce služeb (Ethernet, telefon PBX/ISDN)

Kontrola zapojení kabelu

Tester VDV II Pro je schopný odhalit překřížení vodičů, překřížení celých párů, otevřený konec vodiče nebo zkrat páru. Všechny zjištěné skutečnosti zobrazí přehledně na displej. Celý test se skládá z mnoha faktorů, tedy ani kabel zapojený správně bez poruch nemusí testem projít, pokud bude mít velký útlum a podobně. Přístroj se o vše postará, a pozitivní výsledek testu znamená, že je kabel zcela v pořádku.

Délka kabelu

Pro určení délky kabelu ani není potřeba připojovat ukončovací jednotku. Přístroj do vedení pošle signál a čeká na návrat odraženého signálu od konce vedení. Této metodě se říká TDR (Time domain reflectometry – Zkoumání odrazů v časové oblasti).

Díky TDR můžeme zjistit délku celého kabelu, ale i odhalit chyby na vedení. Každý pár je měřen zvlášť, takže pokud se bude jeden výrazně lišit, je možné určit, v kterých místech se nachází porucha.

Metoda TDR je tak přesná, jaká má výchozí data. V každém vedení se totiž signál šíří jinou rychlostí. V přístroji je přednastavená hodnota 72 % rychlosti světla, což odpovídá naprosté většině síťových kabelů pro Ethernet.

Nastavení je možné provést zadáním známé hodnoty, případně lze připojit kabel známé délky a přístroj kalibrovat. Dále je třeba počítat s tím, že přístroj měří elektrickou délku vedení uvnitř kabelu, která je mnohdy delší, než délka celého kabelu, protože páry mohou být kroucené.

Detekce služeb na vedení

Kromě testování samotných kabelů je přístroj VDV II Pro schopen identifikovat, jaká služba se na daném vedení nachází. V případě telefonního kabelu to může být buď digitální ISDN, nebo analogové PBX. V případě kabelu připojeném k Ethernet hubu je možné zjistit maximální rychlost datového přenosu a také to, zda se jedná o jednosměrnou, nebo obousměrnou komunikaci. V případě, že je hub vybaven funkcí PoE (napájení přes Ethernet), na displeji se zobrazí informace včetně hodnoty napětí a označení polarity na jednotlivých vodičích.

Rozšiřující příslušenství

K přístroji VDV II PRO je možné dokoupit sadu ukončovacích jednotek pro kabely RJ45 nebo pro koaxiální kabely. Obě tyto sady fungují úplně stejně, jen pro jinou koncovku. Obsahují vždy 12 jednotek a každá z nich má unikátní identifikační číslo (1 až 12). Po připojení kabelu s danou ukončovací jednotkou je na displeji vidět číslo této jednotky. Díky tomu může jeden pracovník snadno kontrolovat více kabelů najednou.

Dále v nabídce příslušenství najdeme sadu identifikátorů ethernetových portů. Oproti ukončovacím jednotkám jsou identifikátory levnější, je jich v sadě dokonce 24, ale neumožňují kabel změřit, pouze identifikují, o jaký kabel jde. Pro zmapování ethernetových kabelů v budově ale měření nebývá podstatné a naopak množství zároveň sledovaných portů je priorita.

V neposlední řadě je možné dokoupit přijímač pro detekci vedení. Verze přístroje VDV II Pro totiž obsahuje analogový akustický generátor. Tímto stačí do konkrétního vedení pustit zvukovou vlnu a přijímačem pak identifikujeme toto vedení i ve velké změti kabelů.

Praktické řešení zvolil výrobce Trend Networks, když samotný tester dodává ve stylovém pouzdru s několika přihrádkami vyhrazenými právě pro výše zmíněné příslušenství. Není tedy nouze o místo a tester VDV II PRO i přesto zůstává kompaktním přístrojem.

Závěr z testování

Ihned po vložení baterie člověka přepadne touha otestovat každý kabel, který najde. Veškeré vedení telefonních linek prošlo testem na výbornou. U Ethernet kabelů jsem nějaké nedostatky našel. U všech kabelů délka odpovídala a u kabelu přes celý byt jsem alespoň konečně zjistil, jak dlouhý je. Použití přístroje je rychlé a stačí jen připojit koncovku, zapojit do přístroje. Test fungoval spolehlivě i při použití redukcí se svorkami. S těmi jsem vyzkoušel, že přístroj ihned odhalí zkrat a přepólování. Našel jsem i kabel, kde přístroj odhalil tzv. Split Pair, tedy špatné uspořádání párů v kabelu.

Hlavní přednosti přístroje VDV II Pro:

 • Jednoduché použití, minimum nastavení
 • TDR pro nalezení poruch a určení délky kabelu
 • Oddělitelná ukončovací jednotka pro měření dlouhých kabelů
 • Široké příslušenství pro pohodlnější testování kabelů
 • Akustický generátor pro identifikaci vedení v záplavě jiných
 • Kompaktní provedení s přehlednou přepravní brašnou

Karel Setnička

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář