ČVUT řídí chod domu podle tržní ceny energie

Datum 02.04.2022

Foto: ČVUT

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT úspěšně vyzkoušelo technologii, která dokáže snížit spotřebu energie i provozní náklady a zároveň pružně reagovat na nabídku a poptávku na trhu s energiemi. Ověřování proběhlo v rodinném domě v Omicích u Brna, jenž slouží pro běžné bydlení i jako testovací objekt.

Systém řízení energetiky domu na základě tržní ceny energie využívá bateriové úložiště podle flexibilního tarifu, v jehož rámci je vždy den předem dán cenový vývoj v hodinových intervalech. To dovoluje nakupovat energii ze sítě, když je levná. V časech, kdy je dražší, je pak spotřeba kryta pomocí baterií a fotovoltaiky. V závislosti na ceně je možné také řídit vytápění nebo chlazení, aby více využívalo levnější energii při pouze mírné odchylce od uživatelského nastavení. 

Technologie zahrnuje tři části zaměřené na energetický systém a prostředí v budově. První z nich řídí bateriové úložiště a reguluje požadované teploty ve vytápěné místnosti podle aktuální ceny elektrické energie. Druhá část zajišťuje co nejvyšší míru využití tepelných zisků z činností v budově, které jsou funkčně nezávislé na automaticky řízeném energetickém systému. Pro tento účel byl posouzen vliv zátopu v akumulačních kamnech pro různě vzdálené a propojené místnosti. V třetí části je řešené zónové řízení větrání pro zvýšení kvality vzduchu.

Rodinný dům v Omicích vznikl v rámci projektu Centra pokročilých materiálů a efektivních budov (CAMEB), který má za cíl optimalizovat systémy obnovitelných zdrojů energií pro budovy s téměř nulovou spotřebou (nZEB). Kromě ČVUT UCEEB se na něm podílí celá řada dalších účastníků.

Tým autorů ČVUT

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář