Objasnění zkratek ochrany před zbytkovým proudem

Datum 04.04.2022

Proudový chránič Ex9L-H. Foto: Noark

K úrazu elektrickým proudem dochází při přímém kontaktu s živými částmi. Většinou při dotyku vodiče pod napětím. Alternativně může vzniknout z nepřímého kontaktu, pokud v důsledku závady dojde k situaci, ve které bude nechráněná kovová konstrukce pod napětím. V případě, že se osoba dotkne vodiče nebo kovové konstrukce, která je pod napětím, nastává riziko protečení elektrického proudu do země tělem osoby. 

RCD je zkratka anglického názvu „Residual current device“ nebo-li zařízení reziduálního
(zbytkového) proudu. Do této skupiny řadíme přístroje, které nás dokážou ochránit před úrazy elektrickým proudem a požáry. Pro jejich vysokou citlivost a důležitost je podstatné, aby docházelo k jejich pravidelné kontrole pomocí testovacího tlačítka v doporučené periodě výrobce.

RCCB „Residual current circuit breaker“ nebo-li proudový chránič je modulární zařízení, které najdeme v každé novější instalaci. Od roku 2019 platí norma upravující ochranu před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2), která nařizuje instalovat tento ochranný prvek ke každému přístupnému elektrickému okruhu.

RCBO „Residual Circuit Breaker with Overcurrent protection“ nebo-li kombinovaný chránič, je zařízení, které je kombinací proudového chrániče a jističe. Rozvaděče mají omezený prostor a instalace dvou samostatných zařízení se někdy stává problematickou. Z tohoto důvodu vědci vyvinuli kombinovaný chránič, který může plnit dvojí funkci při ochraně a tím šetřit místo i čas.

Kombinovaný chránič Ex9BL-H. Foto: Noark

Reziduální proudy nemusí být jen čistě sinusové, ale mohou vlivem spotřebičů a elektrických zařízení obsahovat i stejnosměrnou nebo vysokofrekvenční složku, které nemusí být nesprávným typem proudového chrániče zaznamenány. Proto je důležité vzít v potaz elektrický obvod a správně vybrat typ proudového chrániče.

Typy proudových chráničů. Zdroj: Noark

Typ AC – Nejčastěji se instaluje v bytech. Jsou navrženy k použití pro střídavý sinusový reziduální proud k ochraně zařízení, která jsou odporová, kapacitní nebo indukční a bez jakýkoli elektronických součástek. V některých státech je již zakázaný a je nutné použít minimálně typ A.

Lze je využít v aplikacích, které obsahují: mikrovlnné trouby, osvětlení, topení, varné desky atd.

Typ A – Využívá se pro střídavý sinusový reziduální proud a pro reziduální pulzující stejnosměrný proud do 6 mA. Instalují se k ochraně obvodů, kde jsou instalována zařízení s elektronickými součástkami jako např: LED osvětlení, počítače, pračky atd.


Typ F – Speciální varianta typu A s vyšší frekvenční citlivostí až 1kHz. Používá se v aplikacích u spotřebičů s regulací otáček, které dokážou generovat reziduální proudy na vysokých
frekvencích např: klimatizace, myčky nádobí, tepelná čerpadla atd.

Typ B – Najde uplatnění v aplikacích, kde se může vyskytnout střídavý, pulzující a hladký stejnosměrný proud. Využívá se především pro fotovoltaiku, výtahy, eskalátory či pro nabíječky elektromobilů. 

Dále rozlišujeme typy s časovým zpožděním (necitlivostí). Portfolio společnosti Noark nabízí dva typy zpoždění:

Typ G: s časovým zpožděním 10 – 300 ms. Lze použít pro omezení nežádoucího vypínání zkratových proudových rázů jističů.

Typ S: s časovým zpožděním 130 – 500 ms. Lze použít pro selektivitu a nebo jako hlavní chránič.

Jednomodulový kombinovaný chránič Ex9NLE. Zdroj: Noark

NOARK nabízí kompletní řešení pro většinu instalací a neustále rozšiřuje produktové portfolio. V minulém roce uvedli komfortní inovaci v podobě jednomodulových elektronických kombinovaných chráničů Ex9NLE. Tyto kombinované chrániče mají šířku jednoho modulu a díky tomu ušetří až 50% místa při instalaci rozvaděčů. Díky svému elektronickému principu mají výhodu přesnějšího měření a tím se snižuje počet nechtěných vybavení. Tyto přístroje nemají problém se zmagnetizováním vybavovací jednotky, jelikož neobsahují permanentní magnet.

Barbora Jeřábková

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář