Siemens COMOS pomáhá firmě Doosan Škoda Power zvyšovat kvalitu a produktivitu projektování energetických zařízení

Datum 07.04.2022

Foto: Siemens

Ve firmě Doosan Škoda Power pomohlo multiprofesní inženýrské prostředí COMOS od firmy Siemens zvýšit produktivitu inženýrské práce na projektech energetických zařízení dodávaných zákazníkům po celém světě o 30 %.

Společnost Doosan Škoda Power z Plzně je výrobce parních turbín s více než stoletou tradicí. Zákazníkům z celého světa dodává nejen turbíny, ale i celá energetická zařízení na klíč. Dodávky takových zařízení jsou velmi náročné na inženýrskou práci. Na každém projektu musí spolupracovat strojní inženýři, elektroprojektanti, odborníci na měření a regulaci a další inženýrské profese. 

Donedávna používalo každé konstrukční a projektové oddělení firmy svůj vlastní inženýrský software a předávání podkladů mezi nimi bylo velmi komplikované. Společnost proto v roce 2014 vyhlásila výběrové řízení na nový inženýrský software, který by jí pomohl uvedené nedostatky odstranit. Stanovená kritéria nejlépe splnil multiprofesní inženýrský systém COMOS od firmy Siemens.

Projektování energetického zařízení začíná návrhem procesního zapojení, k němu se vytváří schéma měření a regulace, a nakonec vzniká 3D model, podle nějž se objednávají například mechanické komponenty, jako jsou ocelové konstrukce nebo potrubí,“ říká Jaromír Čihák, vedoucí engineringu ve firmě Doosan Škoda Power. „Comos jsme zvolili proto, že je to otevřený software, který si můžeme snadno přizpůsobit. Oceňujeme také intuitivní ovládání, přehlednost a snadné zaškolení obsluhy.“

Jaromír Čihák uvádí, že po zavedení systému firma uspořila zhruba 30 % času potřebného na inženýrské práce. Kde jsou zdroje těchto úspor? Zaprvé, každý, kdo na projektu pracuje, ví, že v databázi prostředí COMOS má vždy k dispozici aktuální data. Odpadá tak vyhledávání informací, jejich ověřování, obvolávání kolegů z jiných oddělení nebo dodavatelů. A zadruhé, COMOS umožňuje využít standardizaci technologických sestav. Projektant si může vytvořit šablonu sestavy, kterou v konkrétním projektu jen uzpůsobí podle daných parametrů. Použití standardizace zrychluje nejen projekční práci, ale i výpočet nákladů, protože v databázi COMOS jsou obsaženy také údaje od subdodavatelů, včetně cen a dodacích lhůt. 

Význam vytváření digitální hodnoty stále roste,“ uvádí Robert Macháček, vedoucí oddělení Business Development COMOS Plant Engineering Software. „S týmem odborníků Doosan Škoda Power spolupracujeme už několik let. Cesta k vytvoření dat, která mají skutečnou digitální hodnotu, není lehká a vyžaduje trpělivost, cílevědomost, a především špičkový management inženýrských projektů.“ 

V současné době firma v systému COMOS zpracovala již více než 120 projektů a plánuje jej dále zdokonalovat a přizpůsobovat svým současným i budoucím potřebám.

Mariana Kellerová

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář