Nová fasáda zatopí i ochladí

Datum 14.04.2022

Foto: ČVUT

Ve spolupráci ČVUT UCEEB se společností DEKMETAL s.r.o. vzniká nový tepelně aktivní fasádní prvek, který kromě pasivní ochrany před povětrností bude budovám poskytovat energii pro jejich vytápění nebo chlazení. 

Společný projekt výzkumu a vývoje se zaměřuje na nový tepelně aktivní fasádní prvek určený pro napojení na zdroj tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody v budovách s téměř nulovou spotřebou energie (v souladu s legislativními předpisy NZEB II platnými od roku 2022). Na základě matematického modelování byla navržena konstrukce funkčních vzorků fasádní kazety s integrovaným výměníkem tepla. Vzorky fasádních prvků jsou v současnosti testovány v Solární laboratoři ČVUT UCEEB v Buštěhradu na zařízení s využitím simulátoru slunečního záření.

Hlavním očekávaným výsledkem je poloprovoz tepelně aktivní fasády ověřující nejen výkonové parametry, ale i potenciální problematická místa v sestavené fasádě v reálných podmínkách. Výsledky projektu povedou ke zcela novým výrobkům společnosti DEKMETAL s.r.o., které mění koncepci fasády z pasivní ochrany před povětrností na aktivní prvek pro zásobování budov energií pro vytápění, případně pro chlazení.

Tým autorů ČVUT

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář