Prodlužte životnost rozváděčů. Vyměňte starší deiony za nové 3VA!

Datum 27.04.2022

Provozovatelé všech elektrických zařízení jsou podle platné legislativy povinni udržovat elektrická zařízení v takovém stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, hospodářských zvířat, popř. majetku. Případná porucha a přerušení dodávky elektrické energie může způsobit velké finanční ztráty. Pokud zjistí při prohlídce rozváděče mezní nebo havarijní stav starších jističů OEZ, mohou zajistit jejich výměnu za nové, moderní jističe 3VA. Náhrady jističů mohou být realizovány rychle a kvalitně s využitím doporučených řešení OEZ.

Řešení náhrad starších jističů obecně záleží na konkrétní konstrukci rozváděče a na časových požadavcích a finančních možnostech provozovatele. A mělo by být v souladu s nově platnou 3. edicí normy ČSN EN 61439-2 Rozváděče nízkého napětí ed.3 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče nebo 2. edicí této normy ČSN EN 61439-2 ed. 2, která platí do 21.5.2024.

Doporučená řešení OEZ se liší zejména podle typu nahrazovaných jističů, zjednodušeně podle jejich jmenovitého proudu. Pokud jsou v rozváděčích používány jističe nad 630 A, tak při jejich výměně hovoříme o retrofitu jističů AR, ARV, J2Z, VMT a nově také o retrofitu jističů Modeion BL1000, BL1600. Tyto rychlé profesionální výměny jističi 3VA pomocí montážních a připojovacích sad, včetně montáže, aktuálně zajišťuje pouze oddělení servisních služeb OEZ. Jejich pracovníci jsou připraveni ke konzultacím na telefo­nu 465 672 193, popř. je možné využít k tomu určený e-mail: retrofity.cz@oez.com

Mnohem častější jsou náhrady jističů do 630 A, jejichž výměny provádějí elektromontéři sami bez potřeby odborného servisu OEZ. Starší jističe J2RU, J21U, J2UX, BA51.33, BA51.37, BA51.39, AMT a nově i jističe Modeion BD250, BH630 se nahrazují jističi 3VA v závislosti na reálném použití, na způsobu připojení a na požadavcích výměny jističe. Doporučujeme postupovat následovně:

  • Zjistit přesný základ typového označení vyměňovaného jističe a jeho jmenovitého proudu, např. J2UX50L, I= 250 A. Pokud má jistič delší označení, např. J2UX50L 24, I= 250 A, znamená to, že obsahuje napěťovou spoušť a 4 pomocné spínače, které je možno u nových jističů 3VA objednat jako příslušenství.
  • Pokud se jedná o starší jistič s tzv. motorovou charakteristikou, např. J2UX50M, I= 250 A tak je vhodné ověřit, co vyměňovaný jistič aktuálně jistí, jeho reálné použití. Zda se jedná o jištění motorů nebo jištění vedení s motorovou zátěží (kabelu s motory, např. ventilátory) nebo dokonce o jištění vedení (pouze kabelu). A podle toho zvolit odpovídající jistič 3VA.
  • Vybrat způsob náhrady/výměny jističe:
  1. Individuálně řešená výměna jističů do 630 A

Je to řešení vhodné pro připojení přívodních a vývodních silových obvodů kabely bez kabelových ok. K jejich připojení k jističům 3VA se často používají různé běžné třmenové nebo blokové svorky, které jsou příslušenstvím jističů 3VA. Upevnění jističů 3VA bývá individuální podle konstrukce rozváděče.

  1. Rychlá výměna jističů do 630 A s použitím sad pro náhradu

Toto řešení je vhodné pro připojení silových obvodů k jističům 3VA pomocí pasů nebo kabely s kabelovými oky. Rychlé výměny starších jističů novými jističi 3VA se dosahuje použitím sad pro náhradu, které běžně vyrábí a dodává OEZ. Jističe 3VA se upevňují na předpřipravené montážní desky. Pasy nebo kabelová oka se připojují na jističe 3VA pomocí praporců, a to nahoře i dole. Sady pro náhradu také obsahují izolační přepážky, izolační desky a izolační materiál pro přívodní a vývodní pasy v rozváděči, tzn. obsahují veškerý materiál potřebný k připojení silového obvodu jističe 3VA.

Vybrané 2 příklady řešení náhrad jističů do 630 A:

  • Náhrada jističe J2UX50L, I= 250 A (charakteristika vedení), který jistí kabel, požadavek na rychlou výměnu jističe. Řešením je nový jistič 3VA1225-4EF32-0AA0 (termomagnetická nadproudová spoušť s 30% regulací tepelné spouště) se sadou pro náhradu 3VA9-RS-2PA39 – viz obr. níže.

Náhrada jističe J2UX50M, I= 630 A (charakteristika motorová), který jistí kabel s menšími ventilátory, požadavek na rychlou výměnu jističe. Řešením je nový jistič 3VA2463-5HL32-0AA0 (elektronická nadproudová spoušť ETU320 umožňující bezproblémový rozběh ventilátorů) se sadou pro náhradu 3VA9-RS-4PA39 – viz obr. níže.

Výměnou za moderní jističe 3VA provozovatel získává nejen prodloužení životnosti rozváděče, ale i širší možnost nastavení nadproudových spouští a větší sortiment příslušenství. Pokud máte zájem o seznámení s jističi 3VA, doporučujeme si projít na webu část Kompaktní jističe 3VA v sekci Aktuality https://www.oez.cz/aktuality/kompaktni-jistice-3va, pokud potřebujete podrobné informace k jističům 3VA, získáte je v části Kompaktní jističe 3VA v sekci Produkty https://www.oez.cz/kompaktni-jistice-3va.

OEZ

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář