Nouzové osvětlení: neexistuje univerzální řešení

Datum 03.05.2022

Nouzové osvětlení je pravděpodobně jedno z nejsložitějších témat, kterými se majitelé budov a správci nemovitostí musejí zabývat. Je potřeba vždy zvážit množství různých faktorů týkajících se specifikace, umístění, údržby a regulace. Přestože účinné řešení nouzového osvětlení hraje zásadní úlohu v krizových situacích, stále existují mnozí, kteří ignorují jeho úplné základy; špatné rozhodnutí v kterékoli fázi procesu návrhu může v nouzové situaci znamenat ohrožení životů obyvatelů budov.

Každá budova má své jedinečné požadavky a potřeby v otázce správného umístění nouzového osvětlení. To jsou faktory, které by majitelé a správci budov měli při navrhování svého nouzového osvětlení vždy vzít v úvahu.

Uživatelský profil budovy

V souvislosti s obyvateli budovy je třeba učinit různá rozhodnutí. Zatímco některé budovy, jako například studentské ubytovny, mají poměrně homogenní uživatelský profil, u jiných to může být o něco složitější. Věk, zdravotní a duševní stav, životní styl a znalost prostředí – to jsou aspekty designu, které hrají důležitou roli při určení nejlepšího řešení nouzového osvětlení.

U některých skupin obyvatel je zásadní umístění a vyšší intenzita osvětlení. Například starší lidé mohou mít slabší zrak a vyžadují proto silnější a rovnoměrnější osvětlení, zároveň je třeba věnovat zvýšenou pozornost rizikovým místům, jako je například schodiště. V budovách s vyšším počtem obyvatel, kteří jsou nějak fyzicky nebo psychicky handicapování, by rovněž mělo být zavedeno silné osvětlení, aby se usnadnily složitější momenty evakuace.

V nemocnicích, divadlech a dalších veřejných budovách s nepravidelnou návštěvností může v případě nouzové situace vypuknout panika nebo převládnout stádová mentalita.  Nedostatečná znalost prostředí pak může mít za následek delší dobu evakuace. Takovéto lokality si proto mohou vyžadovat trvalé (vždy zapnuté) nouzové osvětlení, aby byly únikové cesty a nouzové východy jasně viditelné za všech okolností, nejen v případě výpadku proudu, tedy například při evakuaci z důvodu teroristických hrozeb.

Velikost a složitost budovy

Faktory jako rozloha a komplexnost budovy mohou evakuaci zkomplikovat. I když se u výškových budov nejedná přímo o nebezpečné úkony, je potřeba zvážit zajištění s delší výdrží, aby bylo více času na bezpečnou evakuaci.

V ostatních budovách nemusí být dostatek únikových cest nebo tyto cesty mohou být příliš úzké (podle nových stavebních předpisů). Také existuje možnost, že byl ke stavbě použit hořlavý materiál – příkladem je požár londýnské Grenfell Tower. Pro regulaci těchto rizik lze snížit paniku a zajistit bezpečný odchod všech obyvatelů budovy pomocí vyšší hladiny osvětlení s delší dobou svícení. K nasměrování lidí do

bezpečí i ke kontrole i ke kontrole průběhu evakuace osob pomocí únikových cest by mohly být použity adaptivní evakuační značky a techniky

Náklady na životní cyklus

Celkové náklady na vlastnictví (TCO) v rámci životního cyklu mohou znamenat velký rozdíl pro každého majitele budovy nebo operátora, který nainstaluje systém nouzového osvětlení. Jako u všech komerčních investic dochází i zde k balancování mezi původním nákladem na návrh a stavbu systému (CAPEX) a provozními náklady (OPEX) v průběhu životního cyklu. V popředí každého návrhu nouzového osvětlení by ovšem měla vždy stát bezpečnost.

Náklady se mohou lišit, ale například samostatný systém nouzového osvětlení s ručním testováním by sice obnášel podstatně nižší počáteční výdaje, ale náklady by byly dvojnásobné proti centrálně monitorovanému (s automatickým testováním) centrálnímu bateriovému systému (CBS) po dobu deseti let. Jak systém CBS, tak autonomní řešení s automatickým testováním,  vyžadují vyšší počáteční výdaje, ale po určité době vykazují přibližně podobné hodnoty celkových nákladů na vlastnictví.

Údržba a servis

Testování systému nouzového osvětlení je nesmírně důležité, nezahrnuje ovšem takový program údržby, který by dostatečně zajistil bezpečnou evakuaci osob a splnění regulačních norem. Musí být zavedeny důkladné procesy, aby bylo možné vadné zařízení rychle opravit nebo vyměnit a aby všechny nové produkty nebo komponenty poskytovaly požadovaný výkon a splňovaly veškeré předpisy.

Někteří majitelé budov se mohou rozhodnout převzít testování, odpovědnost za údržbu a zajistit si jednoduchou opravu nebo výměnu sami. Většina z nich (zejména pokud jde o větší systémy) si však zvolí roční servisní smlouvu přímo s dodavatelem nouzového osvětlení. Tím je zajištěno lepší dodržení standardů, jelikož všechny aspekty testování a údržby řídí plně vyškolení technici, kteří zároveň zajišťují veškeré opravy pomocí komponent OEM.

Správa nemovitostí musí všechny tyto faktory zvážit a být si jista jejich účinností, aby bylo možné systém nouzového osvětlení klasifikovat jako vhodný nejen pro spravovanou budovu, ale také pro její obyvatele v každém daném okamžiku.

Anthony Martindale, terénní produktový manažer ve společnosti Eaton

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář