Deiony už zdomácněly

Datum 04.05.2022

Rozváděč s 35 deiony 3VA1. Foto: OEZ

OEZ, lídr trhu v deionech do 1600 A, již téměř 2 roky postupně nahrazuje známé Modeiony modernějšími 3VA. Deiony 3VA jsou výhodnější nejen pro běžné aplikace, ale i pro velmi sofistikovaná řešení, třeba také s datovou komunikací a měřením.

Pro jištění vedení / jednoduché aplikace se Modeiony do 630 A (BC160, BD250, BH630) nahrazují typem 3VA1 s termomagnetickými nadproudovými spouštěmi, protože jsou levnější a mají jednodušší nastavování nadproudových spouští. Modeiony nad 630 A (BL1000, BL1600) se pro tyto účely nahrazují deiony typů 3VA2 do 1000 A a 3VA27 do 1600 A s elektronickými spouštěmi. 

Pro některé průmyslové aplikace, kde jsou menší zkratové proudy, však vyhovují i deiony typu 3VA1 až do 1 000 A. Příkladem může být rozváděč pro žambereckou společnost Bühler CZ s.r.o., který pro ni vyrobili Elektrokompletu Hermann s.r.o., Jablonné ad Orlicí. Jako hlavní jistič byl použit typ 3VA15 (1 000 A), pro 34 vývodů 14 ks 3VA11 (40 A AŽ 160 A) nahoře, 12 ks 3VA12 (200 A, 250 A) uprostřed, 4 ks 3VA13 (400A) a 4 ks 3VA14 (630A) dole na obrázku. U všech 35 deionů 3VA1 byla využita možnost přímého připojení kabelů. Připojení Cu kabelů do deionů do 630 A bylo provedeno třmenovými svorkami a k připojení přívodních Al kabelů do hlavního jističe 3VA15 (1 000 A) byly namontovány na jistič blokové svorky.

Přímé připojení Cu kabelů na deiony 3VA1 do 630 A a blokové svorky k připojení Al kabelů do hlavního jističe 3VA15 (1 000 A)

Rozváděč byl sestaven i z dalších komponent OEZ – ze skříní QA výšky 200 cm, válcových pojistek PV v odpínačích OPVP, kombinovaných svodičů bleskových proudů a přepětí SJBC (T1+T2) a pro měření bude uživateli sloužit nový analyzátor sítí PAQ.

Velkou výhodou je stejné vnitřní příslušenství pro všechny typy jističů 3VA1. Různé varianty spínačů (pomocné / předstihové / relativní / návěstní nebo standardní / elektronické) a napěťových či podpěťových spouští jsou shodné až do 1000 A.

Od léta loňského roku již deiony 3VA od OEZ spolehlivě jistí stovky zařízení v mnoha společnostech, z těch známějších např. ve Škodě Auto, SŽDC, České televizi.

Pokud jste se, třeba jako elektroúdržbáři, zatím neměli možnost s novými deiony 3VA seznámit, doporučujeme si projít Brožuru pro výběr kompaktních jističů 3VA na https://www.oez.cz/aktuality/kompaktni-jistice-3va/pruvodce-brozurou. Brožura také obsahuje přehledové i detailní položkové převody z jističů Modeion. Kromě ní existuje mnoho dalších podpůrných dokumentů a videí. K seznámení je nejvhodnější část Aktuality/Kompaktní jističe 3VA https://www.oez.cz/aktuality/kompaktni-jistice-3va.

OEZ

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář