Nejlepší cestou k bezuhlíkovému letu je prý kapalný čpavek. Tvrdí to nový start-up Aviation H2

Datum 08.05.2022

Helmut Mayer (vpravo) a jeho bratr Christof, oba šéfové společnosti Aviation H2, před soukromým letadlem Falcon 50, které chtějí přestavět k létání na kapalný čpavek. Foto: Aviation H2

Australský start-up Aviation H2 uvádí, že po tříměsíční studii proveditelnosti dospěl k závěru, že použití kapalného čpavku v turbovrtulovém motoru je “nejlepší cestou k bezuhlíkovému letu”. Společnost, která o sobě tvrdí, že má tým “světově uznávaných inženýrů”, uvádí, že brzy začne upravovat turbovrtulové motory soukromého letadla Dasault Falcon 50 s cílem dostat ho do vzduchu “v polovině roku 2023”.

“Zavedením tohoto způsobu pohonu může společnost Aviation H2 létat s letadly na vodíkové palivo s výrazně nižší hmotností než alternativní způsoby pohonu a zároveň generovat stejné množství energie,” uvedl ředitel společnosti Aviation H2 Helmut Mayer a dodává: “Důvodů, proč byl vybrán kapalný čpavek, je více. Mezi jeho výhody patří především vysoká gravimetrická a objemová hustota vodíku, díky níž je lehčí a snadněji se přepravuje a zároveň poskytuje vyšší míru přeměny energie.”

Kapalný čpavek obsahuje 11,5 megajoulů energie na litr ve srovnání s 8,5 MJ/l u kapalného vodíku a 4,5 MJ/l u stlačeného vodíku při tlaku 690 barů a teplotě 15 °C.

Čpavek (NH3) – který se vyrábí spojením vodíku s dusíkem ze vzduchu v energeticky náročném procesu se stává kapalinou při teplotě minus 33,6 °C, ačkoli jej lze zkapalnit při pokojové teplotě zvýšením tlaku na 7,5 baru. Mayer rovněž upozorňuje, že s kapalným čpavkem se již mnoho let manipuluje a přepravuje po celém světě, takže jeho využití jako “bezuhlíkového paliva je ještě lákavější”.

Společnost Aviation H2 naznačuje, že přidání čistého čpavku do odcházejících výfukových plynů po spalování v rámci “druhého spalování” sníží emise NOx tím, že alespoň část oxidů dusíku přemění na dusík a vodu, ale podrobnosti k této otázce společnost zatím nenabídla. Podle domovské stránky H2 Aviation, které vpravo nahoře vévodí tlačítko “Invest Now”, jsou asi ještě stále ve fázi, kdy potřebují pro dokončení svého výzkumu a vývoje sehnat větší množství financí.

Milan Matějíček
zdroj: H2 Aviation, Recharge

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář