Dovoz zeleného vodíku do Evropy má být od roku 2024 levnější než jeho domácí výroba

Datum 16.05.2022

Foto: Kawasaki Heavy Industries

Americká nezisková organizace Rocky Mountain Institute (RMI) zabývající se ochranou životního prostředí uvedla, že zelený vodík dovážený do Evropy bude v roce 2024 levnější než všechny druhy vodíku vyráběného na evropském kontinentu, a dodala, že dovážený zelený vodík by také mohl EU pomoci zbavit se závislosti na fosilních palivech – a zejména na ruském plynu.

Studie předpokládá, že cena dováženého zeleného vodíku se bude v roce 2024 pohybovat kolem 3,75 USD/kg a do roku 2030 se sníží na 2 USD/kg. Podle RMI by se cena vodíku z obnovitelných zdrojů vyráběného v tuzemsku do roku 2030 rovněž snížila přibližně na tuto úroveň, ale na počátku by nebyla konkurenceschopná s dováženým vodíkem a v roce 2024 by stála přibližně 4 USD/kg.

Dodala, že oba typy výroby zeleného vodíku by do roku 2030 nákladově podbízely modrý a dokonce i stávající výrobu šedého vodíku, a to kvůli vysokým cenám zemního plynu, kterým bude trvat roky, než se přizpůsobí nové situaci v oblasti dodávek způsobené ruskou válkou na Ukrajině. Jen přístav v Rotterdamu minulý týden na svých webových stránkách uvedl, že by do roku 2030 mohl dodávat až 4,6 milionu tun vodíku ročně.

Studie předpokládá, že cena dováženého zeleného vodíku se bude v roce 2024 pohybovat kolem 3,75 USD/kg a do roku 2030 se sníží na 2 USD/kg.

Na základě současných futures kontraktů na fosilní plyn a evropský uhlík v roce 2026 společnost RMI očekává, že výroba modrého vodíku bude v roce 2024 stát přibližně 4,60 USD/kg a do roku 2030 se sníží téměř o polovinu na 2,50 USD/kg, takže výroba zeleného vodíku z obnovitelných zdrojů by mohla být dokonce tou nejlevnější variantou. To podle neziskové organizace ilustruje, že modrý vodík – vyráběný ze zemního plynu se zachycováním a ukládáním uhlíku – nemá budoucnost už ani z ekonomického hlediska.

Nejdražší ze všeho by byla kvůli cenám uhlíku nová evropská výroba šedého vodíku, která by se snížila z dnešních 6,50 USD/kg na přibližně 5 USD/kg v roce 2024. Analýza vykresluje obraz nákladových tlaků, kterým čelí výrobci šedého a modrého H2. Ještě v roce 2021, tedy předtím, než do svých modelů zahrnula prudký nárůst cen zemního plynu, odhadovala IEA, že vyrovnané náklady na výrobu šedého a modrého vodíku budou činit maximálně 1,7 USD/kg, resp. 2 USD/kg. Tyto nákladové ceny jsou však s prudce rostoucími cenami plynu už zcela passé.

Významné je tvrzení RMI, že dovážený zelený vodík by mohl pomoci prolomit evropskou závislost na fosilních palivech – a tím i na ruském zemním plynu – tím, že by byl nasazen v energeticky náročných průmyslových odvětvích a nahradil šedý H2 používaný v odvětví hnojiv.

Zpráva dále uvádí, že zavedení zeleného vodíku v těchto odvětvích by mohlo sloužit jako odrazový můstek pro další využití vodíku v těžkém průmyslu a lodní dopravě, což by pomohlo snížit poptávku po zemním plynu o 76 % do roku 2030.

Průmyslová poptávka představuje pouze 25 % celkové evropské spotřeby plynu, ale RMI ve zprávě uvádí, že její nahrazení z evropského energetického mixu by fakticky tvořilo “poslední” krok k ukončení závislosti na ruském plynu poté, co by všechna ostatní odvětví byla buď elektrifikována, nebo by se jejich poptávka snížila.

V každém případě bude realizace dovozu zeleného vodíku vyžadovat důkladnou regulaci a hlubokou spolupráci s potenciálními dodavateli vodíku mimo evropský blok, uvedla RMI a dodala, že jako potenciální dodavatele s nejnižšími náklady do EU v krátkodobém až střednědobém horizontu vidí Maroko, Saúdskou Arábii, USA, Chile, Brazílii a Austrálii.

Milan Matějíček
zdroj: Recharge

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář