Dopravní podnik města Brna se bude zbavovat starých rozváděčů využívajících k izolaci nebezpečný skleníkový plyn SF6

Datum 18.05.2022

Foto: Eaton

Nahrazení starých modelů rozváděčů využívajících k izolaci nebezpečný skleníkový plyn SF6 ekologičtějším řešením se rozhodl Dopravní podnik města Brna. Ten si pro instalaci rozvodny na nové trolejbusové trase nově vybral rozváděče Xiria.  

Dopravní podnik města Brna, a.s. rozhodl před několika lety o prodloužení trolejbusové trati o nový úsek a bylo tedy vypsáno výběrové řízení na dodavatele rozvodny pro nový úsek trati 25/26. V souladu se strategií města Brna v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí, byl součástí výběrového řízení požadavek na provoz rozvoden bez škodlivého skleníkového plynu SF6. Vybrané řešení mělo také zajistit snížení nákladů na obsluhu a servis a dlouhou životnost.

„Společnost Eaton má omezování využití skleníkového plynu SF6, který se používá pro izolaci ve vysokonapěťových rozváděčích, jako jedno ze svých hlavních témat a to jak na globální, tak i Evropské úrovni. Plyn SF6 je zdaleka nejhorším ze všech skleníkových plynů (23 500krát silnější než CO2) a pro většinu užití je v Evropské unii již dlouho zakázán,“ řekl Ing. Lukáš Matějíček, Manažer marketingu pro ČR a SR ve společnosti Eaton Česká republika.

Výhercem výběrového řízení se stala společnost Eaton se svým rozváděčem Eaton Xiria. Ten splňoval všechna kritéria výběrového řízení a navíc společnost Eaton s Dopravním podnikem města Brna dlouhodobě a úspěšně spolupracuje.

„Rozváděč Xiria poskytuje ideální kombinaci moderních technologií s přihlédnutím ke strategii udržitelného rozvoje a spolehlivého a robustního řešení, které je nenáročné na údržbu a další náklady,“ vysvětluje Ing. Lukáš Matějíček.

Spolupráce Dopravního podniku města Brna a společnosti Eaton úspěšně probíhá úspěšně již více než 10 let. Dlouhodobá spolupráce probíhá dodávkami SVS rozvoden pro tramvajové tratě. Celkově Eaton dodal již více než 15 rozvoden. Nejnovějším společným projektem je právě instalace rozvodny na novém úseku trati 25/26. 

Pro zajištění požadavků zadavatele bylo vybráno nejkompaktnější blokové řešení (RMU) na trhu bez plynu SF6. Tento produkt zaručuje minimální riziko vzniku oblouku díky jednopólové izolaci a 10 x menší ztráty na pole oproti pojistkám. Jeho další výhodou je vyměnitelnost kónusů. Kontrolní okénka umožňují vizuální kontrolu stavu spínacích prvků. Rozváděč také obsahuje vakuové vypínače v kombinaci se samonapájecí ochranou WIC, není tedy nutná výměna pojistek v případě poruchy. Je také zajištěna možnost selektivnějšího nastavení mezi hlavním jističem a ochranou WIC ve VN rozváděči. 

Celkově jde o bezúdržbové řešení vhodné pro náročné prostředí. Dodávka po blocích 2 – 5 polí také umožňuje libovolnou kombinaci policí a větší flexibilitu pro potřeby zákazníka. Velkým plusem rozváděče Eaton Xiria je také jeho snadná instalace, která u průměrného počtu sedmi polí zabere pouze kolem pěti hodin včetně testů. Následně se pouze připojí kabely. 

Lukáš Beňa

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář