V Americe vznikne největší bioreaktor na “pěstování” masa na světě. Má být levnější, zdravější a ekologičtější

Datum 28.05.2022

Foto: Good Meat

Ve Spojených státech se připravuje výstavba největšího zařízení na světě na výrobu masa neživočišného původu. Informoval o tom deník The Guardian.

Živočišná výroba má na svědomí 14,5 % celosvětových emisí uhlíku, konkrérně sedm miliard tun. Z toho jen hovězí dobytek chovaný pro maso a mléko se na emisích podílí až 65 procenty, uvádí na svých internetových stránkách Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Naproti tomu uměle pěstované maso má potenciál poskytovat tento zdroj potravin za zlomek zdrojů, které se spotřebovávají při chovu hospodářských zvířat, a zároveň výrazně snížit emise. Na výrobě alternativního masa, které může skoncovat s porážením zvířat pro potraviny, se v současné době podílí až 170 společností.

Proces kultivace masa zahrnuje použití bioreaktoru, v němž lze pěstovat buňky pocházející z buněčných bank nebo vajíček hospodářských zvířat. Bioreaktor je velká nádoba, která poskytuje buňkám všechny potřebné živiny a podmínky pro optimální růst. Jakmile buňky dosáhnou určitého stadia, lze je odebrat. Tento princip byl úspěšně použit v biofarmaceutickém průmyslu k výrobě životně důležitých léků a dokonce i vakcín, které chrání před infekcemi způsobenými nemocemi.

Společnosti zabývající se kultivací masa usilovně pracují na tom, aby výsledný produkt vypadal jako maso zvířat a chutnal jako maso zvířat. Dalším velkým problémem, jak učinit takto kultivované maso lákavějším pro širokou veřejnost, je snížení nákladů. Zde přichází na řadu velkovýroba.

Americká společnost Good Meat plánuje zřídit největší závod na výrobu kultivovaného masa na světě. Díky rozjetím této vyýroby opravdu ve velkém může dosáhnout na zajímavé koncové ceny díky tzv. economy to scale, což jsou úspory z rozsahu, které pak můžou promítnout do konečných cen pro zákazníky. Za tímto účelem zapojila společnost ABEC Inc., další americkou společnost s rozsáhlými zkušenostmi se stavbou bioreaktorů pro biofarmaceutický průmysl.

Od 90. let minulého století společnost ABEC pravidelně staví bioreaktory s kapacitou přes 10 000 litrů. Pro společnost Good Meat však tento výrobce staví bioreaktory o kapacitě 250 000 litrů, které jsou přibližně čtyři patra vysoké. Společnost Good Meat plánuje instalovat 10 takových reaktorů v jednom závodě v USA, jehož výběr lokality v současné době probíhá.

Společnost tvrdí, že proces schvalování bude dokončen do tří měsíců, poté bude možné zahájit instalaci bioreaktorů. Zařízení bude v provozu od roku 2024 a do roku 2026 bude produkovat 11 800 tun masa ročně. Do konce desetiletí by toto číslo mělo dosáhnout 13 700 tun, uvedl deník The Guardian.

Richard Pappen
zdroj: The Guardian

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář