5 důvodů, proč je záložní zdroj UPS nutností

Datum 01.06.2022

Záložní zdroje UPS. Foto: Eaton

Nepřerušovaný a nerušený zdroj elektrické energie je klíčový pro všechny oblasti průmyslu, zdravotnictví či domácnosti a jeho nezbytnost jsme zaměnili v dnešní době za samozřejmost. Jeho potřeba však nikdy nebyla zásadnější. Budovy, služby a procesy jsou stále více závislé na výpočetní technice, internetu věcí (IoT) a dalších citlivých elektronických zařízeních připojených k síti a již nyní se musíme stále více zaměřovat na otázky spojené s řízením elektrické energie. Znamená to, že schopnost zvládat poklesy napětí, přepětí či napěťové špičky spolu s rušením na přívodu či dalšími změnami napájení je stejně důležitá jako zvládání úplných výpadků napájení.

Zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) zajištuje tuto ochranu. Zjistí, kdy se zhorší kvalita napájení nebo dojde k výpadku proudu, a poskytne téměř okamžitou ochranu před přerušením napájení, takže je možné aktivovat záložní zdroj elektrické energie (například diesel generátor) nebo kontrolovaně vypnout zařízení.

Zde je pět přesvědčivých důvodů, proč je nutností mít UPS:

1. Podpora kontinuity podnikání 

Čas jsou peníze – zejména pokud jde o nákladné prostoje, které brání podnikům a organizacím poskytovat služby, vyrábět produkty a obsluhovat zákazníky tak, aby naplnily jejich vysoká očekávání. Ve světě, který funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, potřebují mít společnosti jistotu, že i když některá přerušení nemohou ovlivnit, drahé ztrátě kontinuity podnikání v důsledku problémů s napájením se lze vyhnout pořízením vhodného UPS.

2. Ochrana cenného majetku 

Od továrních strojů a dalších výrobních zařízení až po IT a citlivé lékařské vybavení – podniky a organizace investují velké prostředky do majetku, na kterém jsou závislé. Potenciál škod způsobených výpadkem a špatnou kvalitou napájení je značný – zejména při náhlém obnovení dodávek proudu. Technologie UPS hladce zvládne všechny fáze přerušení napájení, čímž snižuje potřebu nákladných oprav a výměn.

3. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

Jak se komerční i veřejné budovy zvětšují a stávají se složitějšími, roste i potřeba bezporuchových systémů, které zajišťují bezpečnost jejich obyvatel. Dveře, výtahy a pojezdy jsou závislé na nepřerušovaném napájení, které umožňuje rychlý a bezpečný pohyb po budově a v případě nutnosti rychlou evakuaci. V době, kdy je efektivní větrání součástí ochrany zdraví v kancelářích a dalších pracovních prostředích, je záložní napájení pro systémy vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) rovněž kritické – zejména v oblastech s nebezpečnými chemickými látkami.

4. Prevence ztrát na životech ve zdravotnickém prostředí 

Operační sály a jednotky intenzivní péče (JIP) jsou plné citlivého vybavení pro záchranu života, které musí být dostupné nepřetržitě. Chirurg si jednoduše nemůže dovolit riziko, že by elektronické nástroje, přístroje a monitorovací technologie nebyly náhle nedostupné uprostřed zákroku. UPS poskytuje téměř okamžitou odezvu v případě výpadku napájení nebo kolísání proudu a nabízí zdravotnickému personálu jistotu, že péče o pacienta nebude ohrožena.

5. Podpora dobré pověsti 

Vynikající služby zákazníkům závisí na snadném přístupu skrze všechny kanály, často nepřetržitě, podpořeném bezproblémovými dodavatelskými řetězci. Pokud výpadek proudu nebo kolísání kvality napájení odpojí nebo negativně ovlivní systémy, může to mít vážný dopad na pověst značky. Zklamaní zákazníci mohou vážně uvažovat o tom, že se obrátí na jiného dodavatele – a své zklamání si neponechají pro sebe.

Antonín Špaček

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář