Rok 2035: Ukončení prodeje spalovacích motorů. EU se včera shodla

Datum 30.06.2022

Foto: Pexels

Evropská unie včera – po 16 hodinách jednání – schválila plán na ukončení prodeje vozidel se spalovacími motory v Evropě do roku 2035. Opatření, které bylo poprvé navrženo v červenci 2021, bude znamenat faktické zastavení prodeje benzinových a naftových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel a úplný přechod na elektrické motory v EU od roku 2035.

Plán má pomoci dosáhnout klimatických cílů evropského kontinentu, zejména uhlíkové neutrality do roku 2050. Na žádost zemí včetně Německa a Itálie se všech 27 členů EU rovněž dohodlo, že v budoucnu zváží zelenou pro používání alternativních technologií, jako jsou syntetická paliva nebo plug-in hybridy.

Ačkoli by schválení bylo vázáno na dosažení úplné eliminace emisí skleníkových plynů, tyto technologie byly zpochybněny nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí. Navíc se evropský automobilový průmysl, který již investuje velké prostředky do přechodu na elektromobily, obává sociálních dopadů příliš rychlého přechodu.

Evropská unie je však ochotná být otevřená i dalším technologiím – například syntetickým palivům, která jsou také označována jako e-paliva. Technologie syntetických paliv, která je v současné době předmětem studie, spočívá ve výrobě paliva z CO2 z průmyslové činnosti za použití nízkouhlíkové elektřiny.

Stejně jako ropný průmysl i automobilový průmysl vkládá do těchto nových paliv velké naděje, které by rozšířily využití spalovacích motorů, jež je nyní ohroženo nástupem zcela elektrických vozidel. Ekologické organizace však mají proti používání této technologie v automobilech námitky, protože ji považují za drahou a energeticky náročnou.

Motory poháněné syntetickými palivy navíc podle nich vypouštějí stejné množství oxidů dusíku (NOx) jako jejich ekvivalenty poháněné fosilními palivy. Automobily jsou pro Evropany hlavním způsobem dopravy a na celkových emisích CO2 v EU se podílejí necelými 15 procenty. Ten je také jedním z hlavních plynů zodpovědných za globální oteplování.

V reakci na obavy výrobců z nedostatečné poptávky spotřebitelů po stoprocentních elektromobilech Komise EU doporučila výrazné rozšíření dobíjecích stanic.

Milan Matějíček
zdroj: DW

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář